Едем (Транслитерация)

  • Изпълнител: Roms (Ромс (Роман Бабенко))
  • Гостуващ изпълнител: Влада VIP
  • Песен: Едем
Advertisements
Украински

Едем

Вітер надій божевільний.
Дує, тріпа мої коси.
Може закоханий в мене він.
А може в моє волосся.
Щастя знайти так не просто,
Сонця немає на небі,
Я так сумую без тебе.
Сумує зі мною і осінь.
Сумно так... У душі вітри, дощі.
Чому не разом ми? Поясни, скажи...
Всі свої фарби, полотна, яскраві малюнки.
Мені залиши.
Твої світи, моє бажання.
Твої світи, моє кохання.
Але ми розумієм, це спроба остання.
 
Але я не плачу, не плачеш ти,
Я тебе не пробачу, а ти
прости.
Едем на землі ми змогли
знайти.
Мені так потрібні твої світи.
Але я не плачу, не плачеш ти,
Я тебе не пробачу, а ти
прости.
Едем на землі ми змогли
знайти.
Мені так потрібні твої світи.
 
Прострочено квитки, їхати нема куди.
І моросить дощ, моросить.
Поналивав води, навіщо ж я поспалював усі мости.
Потопив короблі.
На літаках повідміняв польоти.
Наче навмисно, гострий біль.
Серце тисне, душу тисне.
Мені так тісно, у відкритому пространстві.
Чесно-чесно...
Де ж знайти ті далекі весни.
У яких було так чітко видно твої риси.
Го-о-о-оре, є дощем.
Го-о-о-оре, не ріка, а море.
Та воно мою душу,
Навіть, гострим ножем не поборе.
 
Але я не плачу, не плачеш ти,
Я тебе не пробачу, а ти прости.
Едем на землі ми змогли
знайти.
Мені так потрібні твої світи.
Але я не плачу, не плачеш ти,
Я тебе не пробачу, а ти
прости.
Едем на землі ми змогли
знайти.
Мені так потрібні твої світи.
 
Твої світи, моє бажання.
Твої світи, моє кохання.
Але ми розумієм, це спроба
остання.
 
Але я не плачу, не плачеш ти,
Я тебе не пробачу, а ти
прости.
Едем на землі ми змогли
знайти.
Мені так потрібні твої світи.
Але я не плачу, не плачеш ти,
Я тебе не пробачу, а ти
прости.
Едем на землі ми змогли
знайти.
Мені так потрібні твої світи.
 
Пуснато от DontCry4MeArgentina в Пет, 07/11/2014 - 20:33
Последно редактирано от DontCry4MeArgentina на Срд, 10/06/2015 - 16:43
Подравни параграфите
Транслитерация

Edem

Viter nadij boževiĺný.
Duje, tripa moji kosy.
Može zakochaný v mene vin.
A može v moje volossia.
Ščastia znajty tak ne prosto,
Soncia nemaje na nebi,
Ja tak sumuju bez tebe.
Sumuje zi mnoju i osiń.
Sumno tak... U duši vitry, došči.
Čomu ne razom my? Pojasny, skažy...
Vsi svoji farby, polotna, jaskravi maliunky.
Meni zalyšy.
Tvoji svity, moje bažannia.
Tvoji svity, moje kochannia.
Ale my rozumijem, ce sproba ostannia.
 
Ale ja ne plaču, ne plačeš ty,
Ja tebe ne probaču, a ty prosty.
Edem na zemli my zmohly znajty.
Meni tak potribni tvoji svity.
Ale ja ne plaču, ne plačeš ty,
Ja tebe ne probaču, a ty prosty.
Edem na zemli my zmohly znajty.
Meni tak potribni tvoji svity.
 
Prostročeno kvytky, jichaty nema kudy.
I morosyť došč, morosyť.
Ponalyvav vody, naviščo ž ja pospaliuvav usi mosty.
Potopyv korobli.
Na litakach povidminiav polioty.
Nače navmysno, hostrý biĺ.
Serce tysne, dušu tysne.
Meni tak tisno, u vidkrytomu prostranstvi.
Česno-česno...
De ž znajty ti daleki vesny.
U jakych bulo tak čitko vydno tvoji rysy.
Ho-o-o-ore, je doščem.
Ho-o-o-ore, ne rika, a more.
Ta vono moju dušu,
Naviť, hostrym nožem ne pobore.
 
Ale ja ne plaču, ne plačeš ty,
Ja tebe ne probaču, a ty prosty.
Edem na zemli my zmohly znajty.
Meni tak potribni tvoji svity.
Ale ja ne plaču, ne plačeš ty,
Ja tebe ne probaču, a ty prosty.
Edem na zemli my zmohly znajty.
Meni tak potribni tvoji svity.
 
Tvoji svity, moje bažannia.
Tvoji svity, moje kochannia.
Ale my rozumijem, ce sproba ostannia.
 
Ale ja ne plaču, ne plačeš ty,
Ja tebe ne probaču, a ty prosty.
Edem na zemli my zmohly znajty.
Meni tak potribni tvoji svity.
Ale ja ne plaču, ne plačeš ty,
Ja tebe ne probaču, a ty prosty.
Edem na zemli my zmohly znajty.
Meni tak potribni tvoji svity.
 
Пуснато от DontCry4MeArgentina в Срд, 10/06/2015 - 17:00
Коментари