На колене (Na kolene) (Транслитерация)

Advertisements

На колене (Na kolene)

В тишината на моите мисли,
в полумрака на мойте очи,
в хладината на всички надежди,
в пустотата на свят от лъжи,
 
във дълбините на забравени чувства –
заповядвам на своето аз да мълчи!
В безредието мрачно на угасващи факли
забранявам на своята душа да крещи!
 
Припев:
На колене, на колене пред олтара на дявола!
На колене, на колене, в океана на времето!
На колене, на колене с календара на вярата1!
На колене, на колене за2 идващите дни!
 
В глухотата на тътен греховен,
в нищетата на страстни искри,
в хладината на всички надежди,
в полумрака на моите очи,
 
в безредието мрачно на угасващи факли
забранявам на своята душа да крещи!
В безбрежието3 страшно на пресъхващи сълзи
разрешавам на своята любов да гори!
 
В самотата на вчерашни спомени,
в красотата на утрешен миг,
във прибоя на мъртвите отливи
обичам те пак4 със болка и вик!
 
Припев:
…пред олтара на дявола!
На колене, на колене, в океана на времето!
На колене, на колене с календара на вярата!
На колене, на колене за идващите дни!
 
На колене, на колене пред олтара на дявола!
На колене, на колене, в океана на времето!
На колене, на колене с календара на вярата!
На колене, на колене за идващите дни!
 
На колене, на колене…
 
  • 1. В обложката на албума тази част е дадена като „с календара на вятъра“. Тъй като ясно се чува, че Кеми го изпява „с календара на вярата“, реших да го оставя така.
  • 2. В обложката е „на колене с идващите дни!“, но се чува „за“.
  • 3. И отново: в обложката е „безплодието“, но се чува „безбрежието“.
  • 4. Поредно разминаване: в обложката е „ще те обичам пак“, но се чува „обичам те пак“.
Пуснато от OndagordantoOndagordanto в Срд, 14/12/2016 - 09:22
Последно редактирано от OndagordantoOndagordanto на Нед, 16/12/2018 - 10:20
Коментари на автора:

Текстът, който съм качил тук, е смесица между оригиналния текст, даден в обложката на албума „Привличане“, и това, което по-скоро се чува при изпяването му от Кеми. Тъй като няма как да знам дали е имало някакви изменения преди напечатването му, съм поставил бележки относно всяка съмнителна дума.
Текст: Даниела Кузманова
Музика и аранжимент: Румен Бояджиев

Транслитерация
Подравни параграфите
A A

Na kolene

V tišinata na moite misli,
v polumraka na mojte oči,
v hladinata na vsički nadeždi,
v pustotata na svjat ot lǎži,
 
vǎv dǎlbinite na zabraveni čuvstva –
zapovjadvam na svoeto az da mǎlči!
V bezredieto mračno na ugasvašti fakli
zabranjavam na svojata duša da krešti!
 
Pripev:
Na kolene, na kolene pred oltara na djavola!
Na kolene, na kolene, v okeana na vremeto!
Na kolene, na kolene s kalendara na vjarata!
Na kolene, na kolene za idvaštite dni!
 
V gluhotata na tǎten grehoven,
v ništetata na strastni iskri,
v hladinata na vsički nadeždi,
v polumraka na moite oči,
 
v bezredieto mračno na ugasvašti fakli
zabranjavam na svojata duša da krešti!
V bezbrežieto strašno na presǎhvašti sǎlzi
razrešavam na svojata ljubov da gori!
 
V samotata na včerašni spomeni,
v krasotata na utrešen mig,
vǎv priboja na mǎrtvite otlivi
običam te pak sǎs bolka i vik!
 
Pripev:
…pred oltara na djavola!
Na kolene, na kolene, v okeana na vremeto!
Na kolene, na kolene s kalendara na vjarata!
Na kolene, na kolene za idvaštite dni!
 
Na kolene, na kolene pred oltara na djavola!
Na kolene, na kolene, v okeana na vremeto!
Na kolene, na kolene s kalendara na vjarata!
Na kolene, na kolene za idvaštite dni!
 
Na kolene, na kolene…
 
Пуснато от amateuramateur в Нед, 22/01/2017 - 11:19
Коментари