הזוג הזה (Hazug Haze) (превод на Английски)

Advertisements
превод на Английски
A A

That Couple

If you're serious
you surely know that I have a plan
But I am true
You surely know that today you're with me
 
I am not one of those who see you
and immediately want to you
Give me a moment to work
 
Let's be that couple
If you're the marrying type
Take my heart as a present
and let's be that couple
All of this talk is unnecessary
In our story it is allowed to be jealous
Let them be jealous
 
Sunset, a car
You surely know that I have a plan
But I am true
You surely know that it's good for you with me
 
I am not one of those who see you
and immediately want to you
Give me a moment to work
 
Let's be that couple
If you're the marrying type
Take my heart as a present
and let's be that couple
All of this talk is unnecessary
In our story it is allowed to be jealous
Let them be jealous
 
Now with a hand on your heart
Takes out, turns around, throw out
Let them be jealous
 
Now with a hand your heart
Let's see you take out, everybody turn around and throw it out**
Let them be jealous
 
Пуснато от MeeeruhMeeeruh в Пон, 11/02/2019 - 08:23
Добавен превод, изпълнявайки заявка, направена от aszhlaaszhla
Коментари на автора:

From the first 'with a hand on your heart' until now the singer is talking to the other suitors

5
Вашето класиране:None Средна оценка: 5 (1 vote)

הזוג הזה (Hazug Haze)

See also
Коментари