צמרמורת (превод на английски)

Реклама
превод на английскианглийски
A A

The Chills

I don't want to talk, of course I love
Because I don't want to fight, not now
A second before you fall asleep, I don't want to be the bad one
In your dream, not again please
 
Who believed that this could happen
The chills
The end of fighting on all fronts
The chills
Wall to wall with no barriers
A stop to the deviation
 
3 a.m.
We sit in bed
Afraid to sleep without making peace
Too tired for logic
One is angry and almost forgot why
The other remembers exactly
With no comfort, no comfort
 
I don't want to talk, of course it hurts me too
A harsh face, completely red now
 
Публикувано от tonyltonyl в втор., 18/10/2016 - 14:38
Добавено в отговор на заявка, направена от eventyreventyr
Последно редактирано от tonyltonyl в пет., 21/10/2016 - 12:39
Коментари на автора:

Well, that was a relatively tough one.

If some line seems weird to you in English, tell me and I'll try to fix it.

"A stop to the deviation" I'm not really sure what to do with this one.
ליקוי המאורות = Aberration

5
Вашето класиране:None Средна оценка: 5 (1 vote)

צמרמורת

Още преводи на „צמרמורת“
английски tonyl
5
Idioms from "צמרמורת"
Коментари