רוקדת | Rokedet (превод на руски)

Реклама
превод на рускируски
A A

танцует

В общем, что они тебе говорят ты берешь
И твои обещания Для себя ты забываешь
Даже если это коснулось Даже если это ударил Ты со всем справляешься
 
И надеется что на этот раз все будет иначе
 
В общем, что они тебе говорят ты берешь
и тому кто разочаровывает Опять ты веришь
Даже если это коснулось Даже если это ударил Ты сдаешься
И надеется что на этот раз все будет иначе
 
Так теперь ты танцуешь
Потому что только так ты выживешь
этот день, следующий день
в твоём сердце ты устраиваешь вечеринку
этого тепла следующую тепло
в твоём сердце ты устраиваешь вечеринку
 
В общем ты слишком много не спрашиваешь
И своей оголённой рукой Нащупываешь дверь
Даже если это коснулось Даже если это ударил Ты освобождаешь
И знаешь что иначе не будет
 
Так теперь ты танцуешь
Потому что только так ты выживешь
этот день, следующий день
в твоём сердце ты устраиваешь вечеринку
Это тело Следующее тело
в твоём сердце ты устраиваешь вечеринку
 
ты выживешь
ты танцуешь
 
Публикувано от May AharonovMay Aharonov в пет., 03/05/2019 - 19:19
Добавено в отговор на заявка, направена от Simon AstafiewSimon Astafiew

רוקדת | Rokedet

Коментари