شم الياسمين Shim el Yasmine (превод на италиански)

Реклама
превод на италианскииталиански
A A

Odora il gelsomino

Odora il gelsomino
e assaggia la melassa con la tahina
e ricorda di ricordarmi
oh fratello guai a dimenticarmi
oh amore mio oh destino mio
 
Avrei voluto averti accanto
Farti conoscere la mia famiglia e lasciarti incoronare il mio cuore
Cucinare il tuo piatto preferito, ordinare la tua casa
giocare con i tuoi figli, fare la tua donna di casa
 
Ma tu stai in una casa e io sono in un'altra
Magari non te ne fossi mai andato
 
E odora il gelsomino
e ricorda di scordarmi
 
Публикувано от Jasmine AwadallaJasmine Awadalla в пет., 19/08/2016 - 11:43
Последно редактирано от Jasmine AwadallaJasmine Awadalla в втор., 15/01/2019 - 23:52

شم الياسمين Shim el Yasmine

Коментари