مولود و في فمه ملعقة من الذهب

Пуснато от Gehad Mahmoud в 03.08.2017

مولود و في فمه ملعقة من الذهب (Арабски) — يعني انه مولود في اثرة ثرية

Арабски, обяснено от Gehad Mahmoud на Четв, 03/08/2017 - 02:20
أسرة وليس أثرة - Eagles Hunter преди 8 месеца

مولود و في فمه ملعقة من الذهب — Ağzında altın kaşıkla doğdu

Турски, обяснено от Cin cücüğü на Съб, 12/08/2017 - 13:57

Преводи на "مولود و في فمه ملعقة من الذهب"

АнглийскиHe was born with a silver spoon in his mouth
Обяснения:
Галски (Шотландски)'s ann dha a rug an cat an cuilean
Обяснения: