వెతికి పట్టుకుంట (Транслитерация)

Advertisements
Телуго

వెతికి పట్టుకుంట

కావాలి లె నేను వెరీ బెస్ట్
సాటే లేకుండా
నా లక్ష్యమే ఏమిటంటే
వాటికి నేర్పడం
 
లోకమంతా గార్లిస్తా
నింగి గార్లిస్తా
పోకెమాన్ లకి నేర్పిస్తా
వాటి శక్తి ఏమిటో
 
పోకెమాన్ (వెతికి పట్టుకుంటే), మనమంతా
అదే కదా నా లక్ష్యం
(పోకెమాన్)
ఓహ్... నువ్వే నా నేస్తం
ఇక పోరాడుదాం
 
పోకెమాన్ (వెతికి పట్టుకుంటే), ఇదే నిజం
ధైర్యమే మన ఆయుధం
నువ్వు ఎదిరించు నేను సాధిస్తా
పో-కె-మాన్!
వెతికి పట్టుకుంట!
పట్టుకుంటా!
పోకీమాన్!
 
Пуснато от Zarya MoonwolfZarya Moonwolf в Пон, 29/10/2018 - 13:31
Подравни параграфите
Транслитерация (singable)

Vethiki Pattukunta

Версии: #1#2
Kaavali le nenu very best
Saate lekundaa
Naa lakshyame aemitante
Vatiki nerpadam
 
Lokamanta gaarlista
Ningi garlista
Pokémon laki nerpista
Vaati shakti aemito
 
Pokémon (Vethiki pattukunta), Manamantha
Ade kadha naa lakshyam
(Pokémon)
Ooh... nuvve naa nestam
Ika poraadudam
 
Pokémon (Vethiki pattukunta), ide nijam
Dhairyame mana aayudham
Nuvu aedirinchu nenu saadhistaa
Po-ké-mon!
Vethiki pattukunta!
Pattukuntaa!
Pokémon!
 
Пуснато от Zarya MoonwolfZarya Moonwolf в Пон, 29/10/2018 - 13:31
Още преводи на "వెతికి పట్టుకుంట"
Транслитерация SZarya Moonwolf
See also
Коментари