వెతికి పట్టుకుంట (Транслитерация)

Advertisements
Телуго

వెతికి పట్టుకుంట

కావాలి లె నేను వెరీ బెస్ట్
సాటే లేకుండా
నా లక్ష్యమే ఏమిటంటే
వాటికి నేర్పడం
 
లోకమంతా గార్లిస్తా
నింగి గార్లిస్తా
పోకెమాన్ లకి నేర్పిస్తా
వాటి శక్తి ఏమిటో
 
పోకెమాన్ (వెతికి పట్టుకుంటే), మనమంతా
అదే కదా నా లక్ష్యం
(పోకెమాన్)
ఓహ్... నువ్వే నా నేస్తం
ఇక పోరాడుదాం
 
పోకెమాన్ (వెతికి పట్టుకుంటే), ఇదే నిజం
ధైర్యమే మన ఆయుధం
నువ్వు ఎదిరించు నేను సాధిస్తా
పో-కె-మాన్!
వెతికి పట్టుకుంట!
పట్టుకుంటా!
పోకీమాన్!
 
Пуснато от Zarya MoonwolfZarya Moonwolf в Пон, 29/10/2018 - 13:31
Подравни параграфите
Транслитерация (singable)

vetiki paṭṭukuṇṭē

Версии: #1#2
Kāvāli le nēnu verī besṭ
sāṭē lēkuṇḍā
nā lakṣyamē ēmiṭaṇṭē
vāṭiki nērpaḍaṁ
 
lōkamantā gārlistā
niṅgi gārlistā
pōkemān laki nērpistā
vāṭi śakti ēmiṭō
 
pōkemān (vetiki paṭṭukuṇṭē), manamantā
adē kadā nā lakṣyaṁ
(pōkemān)
ōh... Nuvvē nā nēstaṁ
ika pōrāḍudāṁ
 
pōkemān (vetiki paṭṭukuṇṭē), idē nijaṁ
dhairyamē mana āyudhaṁ
nuvvu edirin̄cu nēnu sādhistā
pō-ke-mān!
Vetiki paṭṭukuṇṭa!
Paṭṭukuṇṭā!
Pōkīmān!
 
Пуснато от Zarya MoonwolfZarya Moonwolf в Пон, 29/10/2018 - 13:32
Още преводи на "వెతికి పట్టుకుంట"
Транслитерация SZarya Moonwolf
See also
Коментари