Текстове на песни на 30 Seconds to Mars

30 Seconds to Mars
Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
100 Sunsанглийски
This Is War
арабски
български
гръцки #1 #2
испански
италиански
каталунски
кюрдски (сорани)
литовски
международна фонетична азбука
немски
норвежки
персийски
полски
руски
сръбски
тонгански
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
шведски
93 Million Miles английски
30 Seconds To Mars
международна фонетична азбука
полски
сръбски
турски
френски
персийски
A Beautiful Lieанглийски
A Beautiful Lie
арабски
гръцки
испански
италиански
литовски
международна фонетична азбука
немски #1 #2
персийски
полски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски #1 #2 #3
френски
хърватски
шведски
A Modern Mythанглийски
A Beautiful Lie
гръцки
испански
италиански
литовски
международна фонетична азбука
немски
полски
турски
унгарски
френски
хърватски
Alibiанглийски
This Is War
гръцки
испански
италиански
международна фонетична азбука
персийски
полски
румънски
руски
турски
унгарски
френски
хърватски
Anarchy in Tokyoанглийски
30 Seconds to Mars (Bonus track)
международна фонетична азбука
полски
турски
френски
Attackанглийски
A Beautiful Lie
гръцки
испански
италиански
кюрдски (сорани)
международна фонетична азбука
немски
нидерландски
персийски
полски
португалски
румънски
руски #1 #2
словашки
турски
унгарски
френски #1 #2
хърватски
Bad Romance английски
This is WAR (Deluxe edition bonus track)
италиански
полски
руски
Battle of Oneанглийски
A Beautiful Lie (2005)
международна фонетична азбука
френски
Birthанглийски
LOVE LUST FAITH + DREAMS
гръцки
испански
италиански #1 #2
международна фонетична азбука
немски
нидерландски
персийски
полски
сръбски
турски
френски #1 #2
хърватски
Bright Lightsанглийски
LOVE LUST FAITH + DREAMS
гръцки
испански
италиански
международна фонетична азбука
немски
персийски
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2
хърватски
Buddha for Maryанглийски
30 Seconds To Mars
испански
италиански
международна фонетична азбука
полски
френски
хърватски
Capricorn (A Brand New Name)английски
30 Seconds To Mars
гръцки
испански
италиански
международна фонетична азбука
персийски
полски
фински
френски
City Of Angelsанглийски
LOVE LUST FAITH + DREAMS
гръцки
испански
италиански
международна фонетична азбука
немски
нидерландски
руски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски #1 #2
хърватски
Closer To The Edgeанглийски
This Is War
гръцки
иврит
испански #1 #2
италиански
международна фонетична азбука
немски
нидерландски
норвежки
персийски
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
шведски
Conquistadorанглийски
LOVE LUST FAITH + DREAMS
испански
италиански
международна фонетична азбука
немски
персийски
унгарски
френски
хърватски
Cross The Line (demo)английски
Unreleased track
италиански
международна фонетична азбука
полски
френски
Dangerous Nightанглийски
30STM V
италиански
международна фонетична азбука
руски
турски
френски
Dawn Will Riseанглийски
AMERICA (2018)
международна фонетична азбука
Depuis Le Débutанглийски
LOVE LUST FAITH + DREAMS
испански
италиански
международна фонетична азбука
френски
хърватски
Do Or Dieанглийски
Love Lust Faith + Dreams (2013)
гръцки
иврит
испански
италиански
международна фонетична азбука
руски
сръбски
унгарски
фински
френски
Echelonанглийскимеждународна фонетична азбука
полски
хърватски
Edge of the Earth английски
30 Seconds To Mars
гръцки
полски
френски
хърватски
End Of All Daysанглийски
LOVE LUST FAITH + DREAMS
испански
италиански
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2
End of the Beginning английски
30 Seconds To Mars
полски
френски
Escapeанглийски
This is WAR
италиански
немски
персийски
полски
френски
хърватски
Fallenанглийски
30 Seconds To Mars
немски
персийски
полски
руски
турски
френски
хърватски
From Yesterdayанглийски
A Beautiful Lie
гръцки
испански
италиански
нидерландски
персийски
полски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
шведски
Great Wide Openанглийски
AMERICA (2018)
Hail To The Victorанглийски
AMERICA (2018)
гръцки
руски
Hallelujahанглийски
Unreleased track
полски
Hang me downанглийски
Unreleased track
полски
френски
Heaven can waitанглийски
Unreleased track
гръцки
испански
полски
френски
Hunterанглийски
A Beautiful Lie
полски
френски
хърватски
Hurricaneанглийски
This Is War
арабски
гръцки #1 #2
испански
италиански #1 #2
немски
персийски
полски
румънски
руски
турски #1 #2
унгарски
френски
хърватски
Hurricane 2.0английски
This is WAR
гръцки
испански
немски
полски
унгарски
френски
Kings & Queensанглийски
This Is War
гръцки
испански
италиански
кюрдски (сорани)
литовски
немски
нидерландски
норвежки
персийски
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
Live Like a Dreamанглийски
AMERICA (2018)
испански
Love Is Madnessанглийски
AMERICA
гръцки
персийски
руски
турски
Message in a Bottleанглийски
Unreleased track
полски
Night of the Hunterанглийски
This is War
гръцки
испански
италиански
немски
полски
португалски
румънски
персийски
Northern Lightsанглийски
LOVE LUST FAITH + DREAMS
персийски
сръбски
френски
Oblivion английски
30 Seconds To Mars
полски
френски
Occam's Razorанглийски
Unreleased track
полски
Old Blues Songанглийски
Unreleased track
испански
италиански
полски
One Track Mindанглийски
AMERICA (2018)
фински
Phase 1: Fortificationанглийски
Unreleased track
полски
Praying for a Riotанглийски
A Beautiful Lie
полски
R-Evolveанглийски
A Beautiful Lie
полски
турски
френски
хърватски
Remedyанглийски
AMERICA (2018)
Rescue Meанглийски
AMERICA (2018)
испански
персийски
румънски
руски
турски
Revengeанглийски
Unreleased track
италиански
полски
френски
Revolutionанглийскигрузински
италиански
полски
турски
френски
Riderанглийски
AMERICA (2018)
Santa through the back doorанглийски
Unreleased track
полски
Saviorанглийски
A Beautiful Lie
гръцки
испански
кюрдски (сорани)
нидерландски
персийски
полски
румънски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
Search and Destroyанглийски
This is WAR
норвежки
полски
руски
турски
унгарски
френски
Stayанглийскииталиански
хърватски
Stranger in a Strange Land английски
This is WAR
италиански
полски
руски
сръбски
турски
френски
Strongerанглийски
This is WAR
полски
френски
сръбски
The Believer (2010 version)английски
Unreleased track
полски
The Fantasyанглийски
A Beautiful lie
гръцки
италиански
полски
унгарски
The Killанглийски
A Beautiful Lie
гръцки
испански
италиански #1 #2 #3
кюрдски (сорани)
немски
нидерландски
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски
турски
унгарски #1 #2 #3
френски
шведски
The Missionанглийски
30 Seconds To Mars
полски
френски
The Raceанглийски
LOVE LUST FAITH + DREAMS
унгарски
френски
The Storyанглийски
A Beautiful Lie
арабски
испански
персийски
полски
руски
турски
френски
хърватски
This is warанглийски
This is WAR
азербайджански
виетнамски
гръцки
датски
испански
италиански
немски
нидерландски
персийски
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски
хърватски
шведски
Up In The Airанглийски
Love, Lust, Faith + Dreams
арабски
гръцки
испански
италиански
немски
сръбски #1 #2
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
шведски
руски
Valhallaанглийски
Unreleased track
полски
руски
тонгански
турски
френски
Vox Populiанглийски
This is WAR
испански
италиански
каталунски
немски
нидерландски
полски
унгарски
Walk On Waterанглийски
Walk On Water - Single
испански
италиански
немски
турски
Was it a Dreamанглийски
A beautiful lie
испански
италиански #1 #2
полски
руски
сръбски
унгарски
Welcome to the Universe английски
30 Seconds To Mars
полски
турски
Where the streets have no name английски
MTV Unplugged
нидерландски
полски
сръбски
Witnessанглийски
Unreleased track
български
испански
международна фонетична азбука
полски
Year Zeroанглийски
30 Seconds To Mars
международна фонетична азбука
полски
Yesterday's lies английски
Unreleased track
международна фонетична азбука
полски
сръбски
турски
Коментари