Реклама

Текстове на песни на Adorned Brood

Текстове на песниПреводиЗаявки
7 Tage langнемскиvideo
Heldentat (2006)
A God ruled timeанглийскиvideo
Asgard (2000)
немски
A War Poemанглийскиvideo
Kuningaz (2012)
немски
Adoraанглийскиvideo
Hiltia (1996)
немски
Am Grunde des Meeresнемскиvideo
Noor (2008)
Black Beastsанглийскиvideo
Asgard (2000)
немски
Bless our Warriorsанглийскиvideo
Hammerfeste (2010)
немски
Call of the Wildанглийскиvideo
Kuningaz (2012)
немски
Death in disguiseанглийскиvideo
Hammerfeste (2010)
немски
Die Rede des Erhabenenнемскиvideo
Hiltia (1996)
Die Wiederkehrнемскиvideo
Asgard (2000)
Drunken Sailorанглийскиvideo
Noor (2008)
немски #1 #2 #3
португалски
Erdenkraftнемскиvideo
Erdenkraft (2002)
Farewellанглийскиvideo
Heldentat (2006)
немски #1 #2
Felidaeнемскиvideo
Heldentat (2006)
For Honour and Landанглийскиvideo
Hiltia (1996)
немски
Furor Teutonicusанглийскиvideo
Hiltia (1996)
немски
Hammerfesteанглийскиvideo
Hammerfeste (2010)
немски
Helleaанглийскиvideo
Hammerfeste (2010)
немски
турски
Hiltiaанглийскиvideo
Hiltia (1996)
немски
In Battleанглийскиvideo
Hammerfeste (2010)
немски
Jörd Dvalinнемскиvideo
Wigand (1998)
Just a Fightанглийскиvideo
Kuningaz (2012)
немски
Kaperfahrtнемскиvideo
Hammerfeste (2010)
Kissing the heathen Amuletанглийскиvideo
Hiltia (1996)
немски
Lead my Shipанглийскиvideo
Hammerfeste (2010)
немски
Lebensliedнемскиvideo
Erdenkraft (2002)
Liarанглийскиvideoнемски
Magic Nightsанглийскиvideo
Asgard (2000)
немски #1 #2
Men!английскиvideo
Kuningaz (2012)
немски
Mighty Swordsанглийскиvideo
Asgard (2000)
немски
Noorанглийскиvideo
Noor (2008)
немски
Old Great Masterанглийскиvideo
Erdenkraft (2002)
немски
Pagan Knightsанглийскиvideo
Hammerfeste (2010)
немски
Pride was my desireанглийскиvideo
Asgard (2000)
немски
Sandmannнемскиvideo
Heldentat (2006)
Schiff der Totenнемскиvideo
Noor (2008)
Sons of the Damnedанглийскиvideo
Noor (2008)
немски
Spiritual Weaponryанглийскиvideo
Wigand (1998)
немски
Stormанглийскиvideo
Noor (2008)
немски
The Ambushанглийскиvideo
Asgard (2000)
немски
The Oathанглийскиvideo
Wigand (1998)
немски
The Way of the Swordанглийскиvideo
Wigand (1998)
немски
Totenmarschнемскиvideo
Erdenkraft (2002)
Trollmelodyанглийскинемски #1 #2
Under Yggdrasilанглийскиvideo
Noor (2008)
немски
Undisclosed Treasures of the Mortalанглийскиvideoнемски
Unehrenhaftes Feindesblutнемскиvideo
Hiltia (1996)
Victory or Valhallанглийскиvideo
Kuningaz (2012)
немски
We are Legionанглийскиvideo
Kuningaz (2012)
немски
Welcome our friendsанглийскинемски
Wigandнемскиvideo
Wigand (1998)
Zeichen von Zauberkraftнемскиvideo
Wigand (1998)
Коментари