FEDUK - Akvarel' (Акварель) (превод на Английски)

Поискал/а предложения за корекция
Руски

Akvarel' (Акварель)

Slow down, за окном центра,
Акварель цвета, какая красота!
Slow down, за окном центра,
Акварель цвета, какая красота!
 
Slow down, сбавляю шаг;
Распори меня по лучше,
Коли хочешь что-нибудь сказать.
Подумай дважды, если видишь берега
И тебе вдель играет без правил.
 
Тут всегда кто-то раб и всегда кто-то правил,
Но я третий из двух и меня ты не знаешь,
В этих каменных джунглях ты духом вандал,
Духом вандал, в боевом камуфляже.
 
Тут всегда кто-то раб и всегда кто-то правил,
Но я третий из двух и меня ты не знаешь.
В этих каменных джунглях ты духом вандал,
Духом вандал, в боевом камуфляже.
 
Slow Slow Slow Slow
Slow Slow Slow Slow
 
Slow down, за окном центра,
Акварель цвета, какая красота!
Slow down, за окном центра,
Акварель цвета, какая красота!
 
Пуснато от Zolos в Съб, 02/12/2017 - 18:26
Подравни параграфите
превод на Английски

Watercolor

Slow down, outside the window of the center
Watercolors paints, it’s beautiful!
Slow down, outside the window of the center
Watercolors paints, it’s beautiful!
 
Slow down, I slow down
Rip me open in a better way
If you want to say something
Think it twice, if you see the shores
And you’ll play without rules.
 
Here there is always someone who is a slave and someone who rules
But I don’t fit in these categories and you don’t know me
In this concrete jungle you spirit of vandal
Spirit of vandal wearing camouflage
 
Here there is always someone who is a slave and someone who rules
But I don’t fit in these categories and you don’t know me
In this concrete jungle you spirit of vandal
Spirit of vandal wearing camouflage
 
Slow Slow Slow Slow
Slow Slow Slow Slow
 
Slow down, outside the window of the center
Watercolors paints, it’s beautiful!
Slow down, outside the window of the center
Watercolors paints, it’s beautiful!
 
Пуснато от Lizia в Нед, 20/05/2018 - 20:16
Добавен превод, изпълнявайки заявка, направена от edvardsm
Авторът на този превод е поискал "Предложения за корекция".
Това означава, че той/тя ще се радва да получи корекции, предложения и т.н. относно превода.
Ако владееш и двата езика от езиковата двойка, моля, остави своите коментари.
Още преводи на "Akvarel' (Акварель)"
АнглийскиLizia
See also
Коментари