Текстове на песни на Alejandro Fernández

Alejandro Fernández
Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
A manos llenasиспанскианглийски
немски
френски
хърватски
чешки
A pesar de todoиспанскианглийски
руски
хърватски
чешки
A pesar de todo (Confidencias)испанскианглийски
френски
хърватски
чешки
A que no me dejasиспанскианглийски
персийски
сръбски
чешки
руски
A una señoraиспански
Mi verdad
английски
чешки
Abrázameиспански
Muy dentro de mi corazón
английски
турски
френски
хърватски
чешки
Acabé por llorarиспански
Piel de niña
английски
Agridulceиспански
Rompiendo Fronteras
английски
чешки
Agua de marиспанскианглийски
чешки
Amanecí entre tus brazosиспанскианглийски
беларуски
руски
сръбски
чешки
Amante toreroиспански
Mi verdad
английски
чешки
Amor de Lunaиспански
Origenes
английски
чешки
Amor gitanoиспански
Viento a favor
английски #1 #2
български
сръбски
турски
унгарски
чешки
Así como soy, yo soyиспански
Mi verdad
английски
чешки
Avísameиспански
Mi Verdad
английски
сръбски
чешки
Ay Amorиспанскианглийски
чешки
Bandida испанскианглийски
френски
чешки
Bonitaиспанскианглийски
чешки
Caballeroиспански
Caballero
албански
английски
гръцки
Canta corazónиспанскианглийски #1 #2
немски
сръбски
френски
чешки
Cascos ligerosиспански
Piel de niña
английски
Cenizasиспански
Confidencias
английски
италиански
немски
сръбски
чешки
Cenizas(1993)испански
Piel de Niña
английски
чешки
Chatita Queridaиспански
Muy Dentro de mi Corazón
английски
чешки
Cielo de acuarelaиспанскианглийски
чешки
Como el sol y el trigoиспански
Me estoy enamorando
английски
чешки
Como pez en el aguaиспански
Origenes
английски
чешки
Como puede serиспанскианглийски
чешки
Como quien pierde una estrellaиспанскианглийски #1 #2
италиански
немски
нидерландски
персийски
турски
френски
чешки
Cómo yo te améиспанскианглийски
чешки
Cóncavo y Conexoиспанскианглийски
италиански
немски
турски
френски
чешки
Consentidaиспански
Grandes Éxitos a La Manera de Alejandro Fernández
английски
чешки
Contigo Aprendíиспанскианглийски
румънски
руски
чешки
Contigo siempreиспанскианглийски
гръцки
полски
румънски
хърватски
чешки
Cuando digo tu nombreиспански
Dos mundos - Evolución
английски
румънски
хърватски
чешки
Cuando Estamos Juntosиспанскианглийски
чешки
Cuando gane la distanciaиспански
Rompiendo Fronteras
английски
чешки
Cuando te olvideиспански
Piel de niña
английски
чешки
Cuando Ya No Me Quierasиспанскианглийски
чешки
Cuando Yo Queria Ser Grandeиспански
Alejandro Fernández
английски #1 #2
чешки
De nada sirve hablarиспанскианглийски
чешки
Dentro De Mi Corazónиспанскианглийски
чешки
Desahogoиспански
Confidencias
английски
чешки
Desde que te conociиспанскианглийски
български
хърватски
чешки
Dibujando un corazonиспанскианглийски
чешки
Donde vas tan solaиспанскианглийски
чешки
Duerme Tranquilaиспански
Orígenes
английски
чешки
румънски
El Andariegoиспанскианглийски
чешки
El Día Que Me Quierasиспански
Grandes Éxitos a La Manera de Alejandro Fernández
английски
чешки
El monstruoиспанскианглийски #1 #2
чешки
El Niño Del Tamborиспански
Christmastime in Vienna
английски
чешки
El Potrilloиспански
Que Seas Muy Feliz
английски
чешки
En cualquier idiomaиспански
Alejandro Fernández
английски
френски
чешки
турски
En El Jardínиспанскианглийски
гръцки
чешки
Encadenadosиспански
Grandes Éxitos a La Manera de Alejandro Fernández
английски
чешки
Entre Tus Brazosиспанскианглийски
френски
чешки
Equivocadamenteиспански
Alejandro Fernández
английски
чешки
Eresиспанскианглийски
руски
чешки
Es Cosa de Hombresиспански
Muy Dentro de Mi Corazón
английски
чешки
Es la mujerиспанскианглийски
чешки
Eso Y Másиспанскианглийски
Esta Nocheиспански
Mi Verdad
английски
чешки
Estabas Ahíиспанскианглийски
чешки
Estás aquíиспанскианглийски
български
чешки
унгарски
Estuveиспанскианглийски
гръцки
руски
чешки
Felicidadesиспанскианглийски
чешки
Háblameиспанскианглийски
чешки
Hasta donde estésиспански
Piel de niña
английски
Hoy Que Estás Ausenteиспански
Mi Verdad
английски
чешки
Hoy tengo ganas de tiиспанскианглийски #1 #2 #3
босненски
български
гръцки
италиански #1 #2
немски
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски #1 #2
руски #1 #2
сръбски #1 #2
турски #1 #2
унгарски #1 #2
френски #1 #2
хърватски #1 #2
чешки
албански
Imaginaиспански
Dos Mundos- Evolucion
английски
чешки
Ingrato Amorиспански
Origenes
английски
чешки
Intenta Vivir Sin Míиспански
Alejandro Fernández
английски
чешки
Jamás Te Vi Tan Lindaиспански
Origenes
английски
чешки
La diferenciaиспанскианглийски
чешки
La Enramadaиспански
Grandes Éxitos a La Manera de Alejandro Fernández
английски
чешки
персийски
La Gloria Eres Túиспански
Grandes Éxitos a La Manera de Alejandro Fernández
английски
чешки
La Lluvia Sigue Cayendoиспански
Mi Verdad
английски
чешки
La Mitad Que Me Faltabaиспански
Que Seas Muy Feliz
английски
чешки
La Reina Es El Reyиспански
Niña Amada Mía
английски
чешки
La Sevenиспанскианглийски
чешки
Llorando Penasиспански
Que Seas Muy Feliz
английски
чешки
Lo Intenté Todoиспанскианглийски
чешки
Lo Que Pudo Serиспанскианглийски #1 #2
чешки
Locoиспански
Mi Verdad
английски #1 #2
чешки
Luchare por tu amorиспанскианглийски
италиански
румънски
френски
чешки
Maldita Costumbreиспанскианглийски
чешки
Mañana es para siempreиспанскианглийски
немски
румънски
словенски
сръбски
унгарски
френски
чешки
Mátalasиспанскианглийски
хърватски
чешки
Me dediqué a perderteиспански
A corazón abierto
английски #1 #2
румънски
сръбски
френски #1 #2
чешки
персийски
Me duelesиспанскианглийски
руски
хърватски
чешки
Me Está Matando Este Amorиспански
Niña Amada Mía
английски
чешки
Me estoy enamorandoиспанскианглийски #1 #2 #3
френски
чешки #1 #2
Me hace tanto bienиспанскианглийски
италиански
каталунски
немски
френски
чешки
Me Iréиспанскианглийски
чешки
Me Llevarás en Tiиспански
Muy Dentro de Mi Corazon
английски
чешки
Me Olvidé de Vivirиспанскианглийски
сръбски
чешки
Me recordarás llorandoиспански
Que seas muy feliz
английски
португалски
френски
чешки
румънски
Me Voy A Quitar De En Medioиспанскианглийски #1 #2
чешки
Mentirososиспански
Mi Verad
английски
чешки
Mi Verdadиспански
Mi Verdad
английски
чешки
Miéntemeиспанскианглийски
чешки
Mitad Tú, Mitad Yoиспански
Grandes Éxitos a La Manera de Alejandro Fernández
английски
чешки
Moño Negroиспанскианглийски
чешки
Mujerиспански
Niña Amada Mía
английски
чешки
Muy Lejos De Tiиспанскианглийски
чешки
Nada de tiиспанскианглийски
чешки
Nadie simplemente nadieиспанскианглийски #1 #2
чешки
Niña Amada Míaиспански
Niña Amada Mía
английски #1 #2
немски
хърватски
чешки #1 #2
Noиспанскианглийски #1 #2
чешки
No lo besesиспанскианглийски
руски
сръбски
френски
чешки
No me digas que te vasиспанскианглийски
гръцки
чешки
No se me hace fácil испански
Viento a favor
английски #1 #2
босненски
български
румънски
сръбски #1 #2
турски
хърватски
чешки
No sé olvidarиспанскианглийски #1 #2 #3 #4
гръцки
италиански
немски
френски
чешки
Nobody Knows You When You're Down and Outиспанскианглийски
италиански
чешки
Noche Tristeиспанскианглийски
чешки
Nube Viajeraиспанскианглийски
чешки
Nunca Me Arrepientoиспанскианглийски
чешки
Ojo por Ojoиспански
Que Seas Muy Feliz
английски
чешки
Pájaro perdidoиспански
Origenes
английски
чешки
Para vivirиспански
A corazón abierto
английски
чешки
Paso Del Norteиспански
Que Seas Muy Feliz
английски
чешки
Pecadoraиспанскианглийски
руски
чешки
Pedacitos de tiиспанскианглийски
руски
чешки
Piel de niñaиспански
Piel de niña
английски
чешки
Piensa en míиспанскианглийски #1 #2 #3
гръцки
персийски
турски
хърватски #1 #2
чешки
Por Aquí Pasóиспански
Niña Amada Mía
английски
чешки
Porque Te Vasиспанскианглийски
турски
хърватски
чешки
Procuro olvidarteиспански
Confidencias
английски #1 #2 #3
арабски
венециански
италиански #1 #2
немски #1 #2
румънски
сръбски
турски #1 #2 #3 #4
френски
чешки #1 #2
Promesaиспанскианглийски
чешки
Pudeиспански
Rompiendo Fronteras
английски
чешки
Qué Buenoиспански
Que Seas Muy Feliz
английски
руски
украински
чешки
Que Digan Misaиспански
Muy Dentro de Mi Corazón
английски
чешки
Qué Lastimaиспанскианглийски
чешки
Qué Pocaиспански
Niña Amada Mía
английски
чешки
Que Seas Muy Felizиспански
Que Seas Muy Feliz
английски
португалски
чешки
Que Será de Míиспански
Que Seas Muy Feliz
английски
чешки
Que Voy a Hacer con mi Amorиспанскианглийски
персийски
руски
сръбски
турски
чешки
унгарски
Quiéremeиспанскианглийски
френски
чешки
Quiero Que Vuelvasиспанскианглийски
румънски
сръбски
чешки
Quisieraиспанскианглийски #1 #2
чешки
унгарски
Rivalиспанскианглийски
чешки
Se me van las ganasиспански
Alejandro Fernández
английски
чешки
Sé que te dueleиспанскианглийски
български
гръцки
румънски
сръбски
френски
чешки
Se vaиспански
A corazón abierto
английски
чешки
Si Alguna Vezиспански
A Corazón Abierto
английски
немски
хърватски
чешки
Si Dios Me Quita La Vidaиспанскианглийски
чешки
Si He Sabidoиспанскианглийски
чешки
Si No Eres Túиспански
Piel de Niña
английски
чешки
Si Nos Dejanиспанскианглийски
руски
чешки
Si Tú No Vuelvesиспанскианглийски
чешки
Si tú supierasиспански
Me estoy enamorando
английски #1 #2 #3
немски
румънски
сръбски
турски
унгарски
френски
чешки #1 #2
Sientoиспанскианглийски
чешки
Sin Consideraciónиспанскианглийски
румънски
чешки
Solitario y Soloиспанскианглийски
чешки
Sueño Contigoиспанскианглийски
чешки
Tantita penaиспанскианглийски
български
чешки
Tanto amarиспански
Viento a favor (track 03)
английски
немски
чешки
Te amaréиспанскианглийски
румънски
турски
чешки
Te Amoиспанскианглийски
хърватски
чешки
Te Juroиспанскианглийски
хърватски
чешки
Te Llevo Guardadaиспански
Entre Tus Brazos
Te Olvidéиспанскианглийски
Te Quedas o Te Vasиспански
Alejandro Fernández
английски
чешки
Te Quiero Te Quieroиспанскианглийски
румънски
руски
сръбски
чешки
Te Sigo Amandoиспанскианглийски
руски
хърватски
чешки
Te soñéиспански
Confidencias
английски
немски
сръбски
турски
чешки
Te Voy A Perderиспанскианглийски
гръцки
чешки
Tengo ganasиспански
A Corazón Abierto
английски
чешки
Todoиспанскианглийски
чешки
Todo Terminóиспански
Alejandro Fernández
английски
чешки
Tu Amor Perdíиспанскианглийски
хърватски
чешки
Tu Desvarioиспанскианглийски
чешки
Tú Regresarásиспански
Origenes
английски
чешки
Tú Sabes Quienиспанскианглийски
чешки
Unas Nalgadasиспански
Dos Mundos: Tradición
английски
чешки
Uno Másиспански
Que Seas Muy Feliz
английски
чешки
Vamos a darnos tiempoиспанскианглийски
италиански
немски
френски
чешки
Volverásиспански
Me Estoy Enamorando
английски
чешки
Voyиспански
Grandes Éxitos a la Manera de Alejandro Fernández
английски #1 #2
чешки
Vuelve A Miиспанскианглийски
чешки
Y Despuésиспански
Que Seas Muy Feliz
английски
португалски
френски
чешки
Ya Lo Se Que Tú Te Vasиспанскианглийски
чешки
Ya sé que dicesиспански
Muy Dentro de Mi Corazón
английски
Yo Naci Para Amarteиспанскианглийски
италиански
немски
персийски
турски
френски
хърватски
чешки
¿De qué manera te olvido?испанскианглийски
чешки
¿Por qué no estás conmigo?испански
Niña Amada Mia
английски
чешки
¿Por Qué?испански
Mi Verdad
английски
чешки
¿Qué voy a hacer con mi amor?испански
A Corazon Abierto
английски
немски
сръбски
турски
френски
чешки
персийски
Alejandro Fernández в песни, в които е гостуващ изпълнителПреводи
David Bisbal - Abriré la puertaиспанскианглийски
сръбски
хърватски
Miguel Bosé - Habanaиспански
Por Vos Muero (2004)
английски
чешки
Plácido Domingo - Hay que sembrar en Navidadиспански
Christmastime in Vienna
английски
френски
чешки
Vicente Fernández - Perdónиспанскианглийски
чешки
Hector Acosta - Se me va la vozиспанскианглийски #1 #2
сръбски
чешки
Nelly Furtado - Sueñosиспански
Mi Plan [2009]
английски #1 #2
немски
чешки
Свързано с(ъс) Alejandro FernándezОписание
Vicente FernándezИзпълнителAlejandro Fernández is the son of Vicente Fernández
Коментари
Help Children with Cancer