Alive (превод на Сръбски)

Advertisements
превод на Сръбски

Živ

''Sine'', rekla je, ''ala imam pričicu za tebe...
Onaj ko si mislio da ti jetata nije bio ništa sem...
Dok si sedeo kući sam sa trinaest godina
tvoj pravi tata je bio na samrti. Žao mi je što ga nisi video, ali mi je drago što smo popričali...''
 
O ja, o, još uvek sam živ
Hej, ja, ja, o, još uvek sam živ
Hej ja, o, još uvek sam živ
Hej...o...
 
O, ona hoda polako, po mladićevoj sobi.
Rekla je ''Spremna sam...za tebe...''
''Ne mogu da se setim ničega baš tog dana,
osim tog pogleda, pogleda...
O, znaš gde, sada ne mogu da gledam, samo zurim...''
 
Ja, još uvek sam živ
Hej ja, ali, još uvek sam živ
Hej ja, ali, još uvek sam živ
Hej ja, ja, ja, još uvek sam živ, da
O da...da da da...o...o...
 
''Nešto nije u redu?'' pitala je
Naravno da nije
''Još uvek si živ'', rekla je
O, a da li zaslužujem da budem?
Da li je to pitanje?
I ako jeste...ako jeste...ko odgovara...ko odgovara?
 
Ja, još uvek sam živ
Hej ja, ali, još uvek sam živ
Hej ja, ali, još uvek sam živ
Da ja, o, još uvek sam živ
Da da da da da da
 
Пуснато от olivia d. в Нед, 02/08/2015 - 22:41
Английски

Alive

Коментари