Amerika (превод на Персийски)

Advertisements
превод на Персийски

آمریکا

وقتی به رقص گرفته شوم، می خواهم که زمام را برعهده بگیرم
حتی وقتی که شما خودتان تنها می چرخید
اجازه بدهید کمی کنترلتان کنند
به شما نشان خواهم داد که چطور است
یک حلقه رقص(نوعی رقص) دوست داشتنی شکل می دهیم
آزادی بر روی تمامی ویولون ها نواخته می شود
از کاخ سفید موسیقی نواخته می شود
و در مقابل پاریس میکی موس می ایستد
 
من قدم هایی(حرکت های در رقص) که کارآمد هستند می دانم
و محافظ شما در برابر حرکات(قدم های) اشتباه هستم
و کسی که در پایان نمی خواهد برقصد
هنوز نمی داند که باید برقصد
یک حلقه رقص دوست داشتنی شکل می دهیم
به شما جهت را نشان خواهم داد
سانتا کلَوس(بابا نوئل) به سمت آفریقا می آید
و در مقابل پاریس میکی موس می ایستد
 
Пуснато от Dirk в Нед, 15/02/2015 - 20:18
Добавен превод, изпълнявайки заявка, направена от Armageddon68
Немски

Amerika

Коментари