Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Текст на „Ծաղիկների աշխարհում (Tsaghikneri ashxarhum)“

  • Изпълнител/група: Andre (Armenia) (Անդրե)
A A

Ծաղիկների աշխարհում

Ծաղիկների աշխարհում
Ծնկաչոք ման եմ եկել
Տեսակ-տեսակ ծաղիկներ, սիրուն-ջան
Քեզ համար եմ ես բերել
 
Ծաղիկների աշխարհում
Ծնկաչոք ման եմ եկել
Տեսակ-տեսակ ծաղիկներ, սիրուն-ջան
Քեզ համար եմ ես բերել
 
Քեզ համար եմ հավաքել
Հազար գույնի ծաղիկներ
Ու քեզ սիրով նվիրել, սիրուն-ջան
Չքնաղ կուրծքդ զարդարել
 
Քեզ համար եմ հավաքել
Հազար գույնի ծաղիկներ
Ու քեզ սիրով նվիրել, սիրուն-ջան
Չքնաղ կուրծքդ զարդարել
 
Благодаря!
получил/а 1 благодарност
Публикувано от Gregory DavidianGregory Davidian в(ъв)/на четв., 27/01/2022 - 09:07
Коментар от качилия текста:

Georgian part of the lyrics is absent (I don’t know Georgian).

Actually, this song represents a bilingual remake of the song by Hasmik Manaseryan. Another version of song is here:
https://lyricstranslate.com/en/adiss-harmandian-tsaghikneri-ashxarhum-ly...

Добавено в отговор на заявка, направена от Zarina01Zarina01

 

Колекции, включващи „Ծաղիկների աշխարհում“
Коментари
Alma BarrocaAlma Barroca    четв., 27/01/2022 - 14:30

[@zaza77] [@WeaknessOfHeart] [@Dmitry Lovermann] [@Alexander Listengort] [@hajoseszter]
Hey. Would you mind checking the song and transcribing the Georgian lines? Thanks in advance.

Read about music throughout history