Angels (Love Is the Answer) (превод на Персийски)

Advertisements
превод на Персийски
A A

فرشته ها-چاره ی کار عشق است

آدمها از مبارزه دست کشیدن
فرشته ها گریانند
ما میتونیم بهتر از این باشیم
چاره ی کار عشق است
 
درونت را جستحو کن
اشکی برای ریختن باقی مانده؟
نمیخوای بدونی چرا؟
چرا انقدر احساس تنهایی میکنی
همه ی ما در برابر مردم دنیا
دنیا ،دنیا
 
در گدشته جستجو کن
زمانی که هنوز آواز سر میدادی
با آهنگ روحت
ترانه ی ایمان به تغییر
هنوز دیر نشده
 
آدمها از مبارزه دست کشیدن
فرشته ها گریانند
ما میتونیم بهتر از این باشیم
چاره ی کار عشق است
 
درونت را جستحو کن
اشکی برای ریختن باقی مانده؟
نمیخوای بدونی چرا؟
چرا انقدر احساس تنهایی میکنی
همه ی ما در برابر مردم دنیا
دنیا ،دنیا
 
در گدشته جستجو کن
زمانی که هنوز آواز سر میدادی
با آهنگ روحت
ترانه ی ایمان به تغییر
هنوز دیر نشده
 
آدمها از مبارزه دست کشیدن
فرشته ها گریانند
ما میتونیم بهتر از این باشیم
چاره ی کار عشق است
 
آدمها از مبارزه دست کشیدن
فرشته ها گریانند
ما میتونیم بهتر از این باشیم
چاره ی کار عشق است
 
آدمها از مبارزه دست کشیدن
فرشته ها گریانند
ما میتونیم بهتر از این باشیم
چاره ی کار عشق است
 
آدمها از مبارزه دست کشیدن
فرشته ها گریانند
ما میتونیم بهتر از این باشیم
چاره ی کار عشق است
 
چاره ی کار عشق ست
 
Пуснато от mehran vaezimehran vaezi в Срд, 20/03/2019 - 10:34
АнглийскиАнглийски

Angels (Love Is the Answer)

Collections with "Angels (Love Is the ..."
See also
Коментари