Advertisements

Текстове на песни на Ann Sophie

Текстове на песниПреводиЗаявки
Black SmokeАнглийски
Eurovision Song Contest 2015 / Silver Into Gold
Азербайджански
Галицийски #1 #2
Естонски
Испански #1 #2
Немски
Португалски
Руски
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Френски
Холандски #1 #2
Шведски
Японски
Get Over YourselfАнглийски
Silver Into Gold
Немски
Руски
Унгарски
Have You EverАнглийски
Silver Into Gold
Унгарски
I BelievedАнглийски
Silver Into Gold
Унгарски
I Don't Know Where I'm GoingАнглийски
Silver Into Gold
Унгарски
I Think It's a Love SongАнглийски
Silver Into Gold
Jump The GunАнглийски
Silver Into Gold
Lie To MeАнглийски
Silver Into Gold
Унгарски
Silver into goldАнглийски
Silver into gold
Коментари