Текстове на песни на António Zambujo

António Zambujo
Текстове на песниПреводиЗаявки
A Casa Fechadaпортугалски
Quinto
испански
каталунски
полски
A Deusa da Minha Ruaпортугалски
Guia
английски
испански
A Nossa Contradiçãoпортугалски
Outro Sentido
английски
испански
каталунски
A Tua Frieza Gelaпортугалски
Guia
английски
испански
Algo Estranho Aconteceпортугалски
Quinto
английски
испански
каталунски
Amapolaиспански
Do avesso
английски
португалски
Amor de antigamenteпортугалски
Do avesso
английски
испански
каталунски
Ao sulпортугалски
Outro sentido
английски
испански
Apeloпортугалски
Guia
английски
испански
Aquela janela virada p'ro marпортугалскииспански
каталунски
немски
френски
Arrufoпортугалски
Do avesso
английски
испански
каталунски
полски
Até o fimпортугалски
Do avesso
английски
испански
Até Penseiпортугалски
Até Pensei Que Fosse Minha
английски
испански
Barata tontaпортугалски
Rua da emenda
испански
Barroco Tropicalпортугалски
Guia
английски
испански
италиански
Beijos de Fogoпортугалскианглийски
испански
Bilheteпортугалски
Quinto (Deluxe Edition)
английски
испански
Catavento da séпортугалски
Do avesso
английски
испански
каталунски
Cecíliaпортугалски
Até pensei que fosse minha
английски
испански
френски
Chamateiaпортугалски
Outro sentido
английски
испански
De Mares e Mariasпортугалски
Guia
английски
испански
Despassaradoпортугалскииспански
каталунски
Do avessoпортугалски
Do avesso
английски
испански
Em Quatro Luasпортугалски
Guia
английски
испански
италиански
каталунски
немски
френски
Eu Já Não Sei португалскианглийски #1 #2
испански
италиански
каталунски
полски
френски
Fadista loucoпортугалскикаталунски
Fado da Vida Belaпортугалски
Guia
английски
испански
Fado Menorпортугалскианглийски
испански
италиански
Fatalidadeпортугалски
Rua da Emenda
английски
испански
каталунски
Flagranteанглийски
Flagrante (original)португалски
Quinto
английски
испански
Flintstonesпортугалски
Rua da Emenda
английски
испански
Foi Deusпортугалскииспански
Folhetimпортугалски
Até pensei que fosse minha
английски
Fortunaанглийски
Quinto
Fortuna (original)португалски
Quinto
испански
френски
Fruta boaпортугалски
Do avesso
английски
испански
Futuros Amantesпортугалски
Até pensei que fosse minha
английски
каталунски
Geni e o Zepelimпортугалски
Até pensei que fosse minha
английски
Gota de águaпортугалскииспански
италиански
каталунски
френски
Guiaпортугалски
Guia
английски
испански
Guitarra Tristeпортугалски
Fado - Sempre! Ontem, Hoje E Amanhã
английски
испански
Inêsпортугалскикаталунски
Joana Francesaпортугалски
Até pensei que fosse minha
английски
Jogo de seduçãoпортугалскииспански
каталунски
Lábios que beijeiпортугалски
Outro sentido
каталунски
Lambretaпортугалски
Quinto
английски
испански
италиански
Madera de derivaиспански
Do avesso
английски
португалски
Multimilionárioпортугалски
Do avesso
английски
испански
Não interessa nadaпортугалски
Do avesso
английски
испански
каталунски
Não me dou longe de tiпортугалски
Guia
английски
испански
Não vale mais um diaпортугалски
Quinto
испански
Nem às paredes confessoпортугалскииспански
каталунски
нидерландски
No Rancho Fundoпортугалскианглийски
испански
Noite apressadaпортугалскииспански
Noite cheia de estrelasпортугалскииспански
O Pica Do 7португалски
Rua da Emenda
английски
испански
италиански
полски
Ó sino da minha aldeiaпортугалски
Por meu cante
английски
испански
италиански
O tiro pela culatraпортугалски
Rua da emenda
испански
P'ra onde quer que me volteпортугалски
Por meu cante
английски
каталунски
Para que quero eu olhosпортугалски
Outro sentido
английски
Poema dos Olhos da Amadaпортугалски
Guia
английски
испански
италиански
френски
Quando tu passas por mimпортугалски
Outro Sentido
английски
испански
каталунски
френски
Quase um Fadoпортугалскианглийски
Que Inveja Tens Tu das Rosasпортугалски
Por Meu Cante
испански
италиански
каталунски
Queria Conhecer-te um Diaпортугалски
Quinto
испански
италиански
Reader's Digestпортугалски
Guia
английски
испански
италиански
Retrato de bolsoпортугалски
Do avesso
английски
испански
каталунски
Roubei-te um Beijoпортугалскифренски
Rua Dos Meus Ciúmesпортугалски
Quinto
испански
полски
Se já não me queresпортугалски
Do avesso
английски #1 #2
испански
каталунски
Se Tu Soubessesпортугалски
Quinto (Deluxe Edition)
английски
каталунски
Sem Fantasiaпортугалски
Até Pensei Que Fosse Minha
каталунски
Sem Palavrasпортугалски
Do Avesso (2018)
английски
испански
каталунски
японски
Só pode ser amorпортугалскииспански
Trago Alentejo na Vozпортугалскифренски
Uma Vez Que Sejaпортугалскииспански
каталунски
полски
френски
Valsa do Vai Não Vásпортугалски
Rua da Emenda
английски
италиански
каталунски
Zorroанглийски
Zorro (Original)португалски
Outro Sentido
английски
испански
António Zambujo е изпълнил/а и кавър(и) наПреводи
Tristão da Silva - Aquela janela virada pró marпортугалски
Aquela janela virada pró mar (1956)
английски
френски
Chico Buarque - Até Penseiпортугалски
Chico Buarque de Hollanda - Vol. 3 (1968)
английски
италиански
френски
Roberta Sá - Eu Já Não Seiпортугалски
Cuca Roseta - Fadista loucoпортугалски
Amália por Cuca Roseta (2020)
английски
Romana (Portugal) - Foi Deusпортугалски
Primeiro (2015)
английски
Portuguese Folk - Fui colher uma romãпортугалски
Cantares da nossa Terra (2018)
английски
Amália Rodrigues - Guitarra Tristeпортугалскииталиански
нидерландски
полски
френски
Amália Rodrigues - Lisboa, Não Sejas Francesaпортугалскианглийски
испански
италиански #1 #2
каталунски
румънски
словенски
сръбски
френски
Jorge Drexler - Madera de derivaиспанскианглийски
Marco Rodrigues - Rosinha dos Limõesпортугалски
Fados do fado (2015)
английски
френски
Коментари
Read about music throughout history