Споделяне
Font Size

Текст на „Күргн“

Цаһан захан һарһад
Цохтан махла торһлав
Цаһан цецг бәрләв
Цааран-нааран йовлав
 
Күрң, күрң цецгүдиг
Күүкн үүртән белглләв
Күүкн үүртән белглхләрн
Күргн болхар седләв
 
ДАВТВР:
Биилий, биилий, биилий
Эргәд, дуһрад, биилий!
Дурлсан дахулад
Е-е-е-э-э!
 
Күрң, күрң цецгүдиг
Күүкн үүртән белглләв
Күүкн үүртән белглхләрн
Күргн болхар седләв
 
Цецгүд цугтан чилвә
Цаһан седкл үлдвә
Келсн күүкн хаҗудм
Кишг, байр зүркндм
 
ДАВТВР
 

 

Коментари