Споделяне
Font Size

Текст на „Юңгад?“

Хаша талчнь өрдәд ирхлә
Хойр чикм улана.
Хулд авсн шикр-балтам
Хавтхм дөргҗ күндрнә.
 
(ДАВТВР)
Барг ноха тосад гүүнә
Бор һалус аңһана.
Һанцхн иньгм нанас зулна,
Юңгад игәд бәәнәч?
 
Арвн цаhан хурhн нииләд
Альхн дотран наадна.
Авад ирсн шикр-балта
Амсад өс иднәч?
 
Әрәтә нимгн альчур
Ээм деер кииснә.
Авад ирсн шикр-балта
Амсад өс иднәч?
 

 

Преводи на „Юңгад? (Yuñgad?)“
Коментари