Around the world (Транслитерация)

Advertisements
Поискал/а предложения за корекция
Тайландски

Around the world

ระยะทาง ข้างใต้ฟ้าคราม
ได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อไหร่
และหัวใจ ได้เริ่มเข้าใจ
คำว่ารักเธอ ตอนไหน...
 
เส้นทางที่แสนไกล เธอยังจำมันได้รึเปล่า
เราเดินผ่านเรื่องราว มาจนวันนี้
และเพราะมือของเธอคือตัวแปรทำให้ทุกวินาทีมีความหมาย
 
ก่อนเดินผ่านอีกฟากฟ้าไกล ผ่านอีกครึ่งโลกใบใหญ่ ข้างกายเธอจะมีฉัน Wo Wo
จับมือวิ่งให้ถึงดวงจันทร์ ไปให้ถึงความฝันของเราสักวัน...Oh Yeah!
 
Come come boys and girls run run run, Run around the world
Come come boys and girls run run run, Run around the world
 
เส้นทางที่แสนไกล เธอยังจำมันได้รึเปล่า
เราเดินผ่านเรื่องราว มาจนวันนี้
และเพราะมือของเธอคือตัวแปรทำให้ทุกวินาทีมีความหมาย
 
ก่อนเดินผ่านอีกฟากฟ้าไกล ผ่านอีกครึ่งโลกใบใหญ่ ข้างกายเธอจะมีฉัน Wo Wo
จับมือวิ่งให้ถึงดวงจันทร์ ไปให้ถึงความฝันของเราสักวัน...
 
เส้นทางที่แสนไกล เธอยังจำมันได้รึเปล่า
เราเดินผ่านเรื่องราว มาจนวันนี้
และเพราะมือของเธอคือตัวแปรทำให้ทุกวินาทีมีความหมาย
 
ก่อนเดินผ่านอีกฟากฟ้าไกล ผ่านอีกครึ่งโลกใบใหญ่ ข้างกายเธอจะมีฉัน Wo Wo
จับมือวิ่งให้ถึงดวงจันทร์ ไปให้ถึงความฝันของเราสักวัน...Oh Yeah!
 
Come come boys and girls run run run, Run around the world
Come come boys and girls run run run, Run around the world
 
Пуснато от Zarya MoonwolfZarya Moonwolf в Втр, 23/10/2018 - 16:21
Подравни параграфите
Транслитерация (singable)

Around the world

Raya thāng k̄ĥāng tı̂ f̂ā khrām
dị̂ reìm t̂n k̄hụ̂n meụ̄̀x h̄ịr̀
læa h̄ạwcı dị̂ reìm k̄hêācı
khả ẁā rạk ṭhex txn h̄ịn...
 
S̄ênthāng thī̀ s̄æn kịl ṭhex yạng cả mạn dị̂ rụ pel̀ā
reā dein p̄h̀ān reụ̄̀xngrāw mā cn wạn nī̂
læa pherāa mụ̄x k̄hxng ṭhex khụ̄x tạwpær thảh̄ı̂ thuk wināthī mī khwām h̄māy
 
k̀xn dein p̄h̀ān xīk fāk f̂ā kịl p̄h̀ān xīk khrụ̀ng lok bı h̄ıỵ̀ k̄ĥāng kāy ṭhex ca mī c̄hạn Wo Wo
cạb mụ̄x wìng h̄ı̂ t̄hụng dwng cạnthr̒ pị h̄ı̂ t̄hụng khwām f̄ạn k̄hxng reā s̄ạk wạn...Oh Yeah!
 
Come come boys and girls run run run, Run around the world
Come come boys and girls run run run, Run around the world
 
s̄ênthāng thī̀ s̄æn kịl ṭhex yạng cả mạn dị̂ rụ pel̀ā
reā dein p̄h̀ān reụ̄̀xngrāw mā cn wạn nī̂
læa pherāa mụ̄x k̄hxng ṭhex khụ̄x tạwpær thảh̄ı̂ thuk wināthī mī khwām h̄māy
 
k̀xn dein p̄h̀ān xīk fāk f̂ā kịl p̄h̀ān xīk khrụ̀ng lok bı h̄ıỵ̀ k̄ĥāng kāy ṭhex ca mī c̄hạn Wo Wo
cạb mụ̄x wìng h̄ı̂ t̄hụng dwng cạnthr̒ pị h̄ı̂ t̄hụng khwām f̄ạn k̄hxng reā s̄ạk wạn...
 
S̄ênthāng thī̀ s̄æn kịl ṭhex yạng cả mạn dị̂ rụ pel̀ā
reā dein p̄h̀ān reụ̄̀xngrāw mā cn wạn nī̂
læa pherāa mụ̄x k̄hxng ṭhex khụ̄x tạwpær thảh̄ı̂ thuk wināthī mī khwām h̄māy
 
k̀xn dein p̄h̀ān xīk fāk f̂ā kịl p̄h̀ān xīk khrụ̀ng lok bı h̄ıỵ̀ k̄ĥāng kāy ṭhex ca mī c̄hạn Wo Wo
cạb mụ̄x wìng h̄ı̂ t̄hụng dwng cạnthr̒ pị h̄ı̂ t̄hụng khwām f̄ạn k̄hxng reā s̄ạk wạn...Oh Yeah!
 
Come come boys and girls run run run, Run around the world
Come come boys and girls run run run, Run around the world
 
Пуснато от Zarya MoonwolfZarya Moonwolf в Втр, 23/10/2018 - 16:24
Авторът на този превод е поискал "Предложения за корекция".
Това означава, че той/тя ще се радва да получи корекции, предложения и т.н. относно превода.
Ако владееш и двата езика от езиковата двойка, моля, остави своите коментари.
Моля, помогнете "Around the world" да бъде преведена
See also
Коментари