Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Текст на „Սպիտակ մազեր (Spitak mazer)“

  • Изпълнител/група: Jivani (Serob Bangoyan-Levonian) (Ջիվանի (Սերոբ Բանգոյան-Լևոնյան)) Песен, изпълнявана и от: Eduard Darbinyan, Gurgen Dabaghyan, The Bambir
A A

Սպիտակ մազեր

Գույներդ փոփոխվեց, եղաք ցրտահար
Աշնան վարդի նման, սպիտակ մազեր.
Ձեր դուրս գալու տեղը իմ հոգիս դուրս գար,
Չընկնեի այս օրվան, սպիտակ մազեր:
 
Կանայք երես են դարձնում ձեզանից,
Ձեր պատճառով չեն ախորժում ինձանից,
Աշխույժ երիտասարդներու շրջանից
Զրկեցիք, անպիտան, սպիտակ մազեր:
 
Ձնոտ ամպի նման չոքեցիք գլխիս,
Արևս բռնվեց, տխրեցավ հոգիս,
Այդքան շուտով չէիք գտնի անբախտիս,
Թե լինեիք լավ բան, սպիտակ մազեր:
 
Ջիվանու քնարին մեծ հարված տվիք,
Ձեզ տեսնելով ինձ չեն կանչում հարսանիք:
Իմ գործիս ահագին վնաս հասցրիք,
Ձախորդության նշան սպիտակ մազեր:
 
Благодаря!
получил/а 1 благодарност
Публикувано от Gregory DavidianGregory Davidian в(ъв)/на съб., 29/01/2022 - 04:59
Добавено в отговор на заявка, направена от ytradoffytradoff

 

Jivani (Serob Bangoyan-Levonian): Топ 3
Коментари
Read about music throughout history