Bägül (транслитерация)

Реклама

Bägül

Bahar geldi bagda güller açyldy
Bilbil geldi saýramana baglara,
Saýraý saýraý nagma baryn eçildi,
Döndi dünýä şagalaňly bazara.
 
Bilbil gelip wasp edende bahary,
Adamlaryň ýürekleri gowzady,
Bagymyzda bilbil saýran mahaly,
Ýene meniň köne derdim gozgady
 
Bilbil bolup saýramaly çagymda,
Bägülimi hazan urdy bagyňda.
 
Uçup gitdi köllerimiň gazlary,
Al asmanda gollaryny salgaýan,
Taryp edip maýyl gelen ýazlary,
Ýene bagda şeýda bilbil saýraýar..
 
Bilbil gelip wasp edende bahary,
Adamlaryň ýürekleri gowzady,
Bagymyzda bilbil saýran mahaly,
Ýene meniň köne derdim gozgady
 
Bilbil bolup saýramaly çagymda,
Bägülimi hazan urdy bagyňda.
 
Публикувано от amateuramateur в съб., 07/04/2012 - 23:26
Последно редактирано от amateuramateur в нед., 01/07/2018 - 18:14
транслитерация
Подравни параграфите
A A

Bägül

Версии: #1#2
Bahar geldi bagda güller açyldy
Bilbil geldi saÿramana baglara,
Saÿraÿ saÿraÿ nagma baryn eçildi,
Döndi dünÿä ¢agalañly bazara.
 
Bilbil gelip wasp edende bahary,
Adamlaryñ ÿürekleri gowzady,
Bagymyzda bilbil saÿran mahaly,
Ұene meniñ köne derdim gozgady
 
Bilbil bolup saÿramaly çagymda,
Bägülimi hazan urdy bagymda.
 
Uçup gitdi köllerimiñ gazlary,
Al asmanda gollaryny salgaÿan,
Taryp edip maÿyl gelen ÿazlary,
Ұene bagda ¢eÿda bilbil saÿraÿar..
 
Bilbil gelip wasp edende bahary,
Adamlaryñ ÿürekleri gowzady,
Bagymyzda bilbil saÿran mahaly,
Ұene meniñ köne derdim gozgady
 
Bilbil bolup saÿramaly çagymda,
Bägülimi hazan urdy bagymda.
 
Нгдава Ԓииваьӈ
Публикувано от ngdawangdawa в съб., 21/11/2015 - 16:56
Коментари на автора:

The 1993 version of the latin alphabet.

Коментари