Bağdat (превод на персийски)

Реклама
превод на персийскиперсийски
A A

بغداد

Версии: #1#2#3
باز هم دوباره، بجز عاشق تو بودن،
کاری نمی‌توانم انجام دهم امروز
تلفنم همینطور زنگ می‌خورد
بیخیال، امروز نگاهش نکرده‌ام
 
نه روزنامه‌ای خوانده‌ام و نه به اخباری گوش داده‌ام
امروز جلوی همه دردهای اضافی را گرفته‌ام
چه تعداد بوسه بوده است، نمی‌توانی باور کنی و بفهمی
امروز، حساب کرده‌ام که چه مدت است که عاشقت شده‌ام
دقیقاً سه ماه و یک روز، از دیشب
 
من می‌توانم بزرگترین عاشق دنیا باشم
می‌توانم برای صدها و هزاران سال در آغوشت باشم
من شاید لیلا و مجنون و فرهاد و آسلی را،
نشناسم اما،
می‌توانم بغداد را با دو چشم بسته‌ام پیدا کنم
 
Публикувано от Bobet.irBobet.ir в втор., 05/07/2016 - 15:32
Коментари на автора:

نکته: رسیدن به بغداد در کنایه‌های ترکی به معنی انجام یک کار بسیار سخت است و در اینجا یعنی با چشم بسته می‌توانم هر مشکلی که سد راهمان باشد را از میان بردارم.

Bağdat

Коментари
anoosheh1105anoosheh1105    втор., 19/06/2018 - 20:30

Thanks a bunch for translating this beautiful song Regular smile
çok teşekkürler Regular smile Mamnunam