בן אדם (Ben Adam) (превод на английски)

Реклама
превод на английскианглийски
A A

Son of Man

Son of man, why do you slumber, come and present words of petition
 
Arise, it is time to awake
To look up, up
Don't stop dreaming when you're awake
It isn't just for the night, the night
 
Say what burdens your heart, come tell a little
What are you afraid of, let go, don't forget that you're a...
 
Son of man, why do you slumber, come and present words of petition
Pour out conversation, seek forgiveness, from the Master of Masters
 
Arise, it is time to gaze upon
Your soul deep within, deep within
Sometimes it is better to just stop
In order to look ahead, ahead
 
Always remember that there's someone who loves you, and don't forget
That's there a Father above you that keeps you safe, only you because you're a...
 
Son of man, why do you slumber, come and present words of petition
Pour out conversation, seek forgiveness, from the Master of Masters
 
Публикувано от Thomas222Thomas222 в четв., 13/12/2018 - 22:43
Добавено в отговор на заявка, направена от furkan alalınfurkan alalın

בן אדם (Ben Adam)

Още преводи на „בן אדם (Ben Adam)“
английски Thomas222
Колекции, включващи „בן אדם (Ben Adam)“
Коментари