Bezdomnyy Pyos (Бездомный пёс) (превод на белоруски)

Реклама

Bezdomnyy Pyos (Бездомный пёс)

Сумерки, осень, бешеный дождь...
Я подошёл и спросил: «Что ты ждёшь?»
Мокрая шерсть и печальны глаза –
О многом могли сказать.
Шумный вокзал отправлял поезда,
Люди, спеша, занимали места.
Кто-то прощался,
А кто-то встречал,
А пёс безнадёжно ждал.
 
Люди мимо шли и улыбались:
«Мокрый и забавный пёс,
Может, потерялся,
Может быть, совсем-совсем бездомный».
Разве люди знать могли,
Что он который день всё ждёт и ждёт?
Есть уютный дом, но никого нет дома.
 
Кто-то мелькнёт в разноликой толпе,
Бросится пёс, не поверив себе,
Даже забудет про лапу и кровь...
Нет, он ошибся вновь.
Все улыбнутся – «какой он смешной,
Мокрый и грязный», – и топнут ногой.
Пёс понимает: откуда им знать,
Что нужно сидеть и ждать.
 
Люди мимо шли и улыбались:
«Мокрый и забавный пёс,
Может, потерялся,
Может быть, совсем-совсем бездомный».
Разве люди знать могли,
Что он который день всё ждёт и ждёт?
Есть уютный дом, но никого нет дома.
 
Сумерки, осень, бешеный дождь...
Всё понимаешь, но всё-таки ждёшь.
Жаль, что тебе одного не понять:
Люди умеют врать.
 
Люди мимо шли и улыбались:
«Мокрый и забавный пёс,
Может, потерялся,
Может быть, совсем-совсем бездомный».
Разве люди знать могли,
Что он который день всё ждёт и ждёт?
Есть уютный дом, но никого нет дома.
 
Публикувано от 221bTrekkie221bTrekkie в съб., 31/05/2014 - 00:32
Последно редактирано от RadixIceRadixIce в пет., 25/08/2017 - 10:41
превод на белорускибелоруски
Подравни параграфите
A A

Бяздомны пёс

Змярканне, восень, шалёны дождж...
Я падышоў і спытаў: «Што ты чакаеш?»
Мокрая поўсць і сумныя вочы –
Аб розным маглі б сказаць.
Шумны вакзал адпраўляў цягнікі,
Людзі, спяшаючыся, займалі месцы.
Хтось развітваўся,
А хтось сустракаў,
А пёс безнадзейна чакаў.
 
Людзі міма ішлі і ўсміхаліся:
«Мокры і пацешны пёс,
Можа, страціўся,
Можа быць, зусім-зусім бяздомны».
Хіба людзі ведаць маглі,
Што ён які дзень усё чакае і чакае?
Ёсць утульная хата, але нікога няма дома.
 
Хтосьці мільгане ў пярэстым натоўпе,
Кінецца сабака, не паверыўшы сабе,
Нават забудзецца пра лапу і кроў...
Не, ён памыліўся зноў.
Усё ўсміхнуцца – «які ён смешны,
Мокры і брудны», – і тупнуць нагой.
Сабака разумее: адкуль ім ведаць,
Што трэба сядзець і чакаць.
 
Людзі міма ішлі і ўсміхаліся:
«Мокры і пацешны пёс,
Можа, страціўся,
Можа быць, зусім-зусім бяздомны».
Хіба людзі ведаць маглі,
Што ён які дзень усё чакае і чакае?
Ёсць утульная хата, але нікога няма дома.
 
Змярканне, восень, шалёны дождж...
Усё разумееш, але ўсёткі чакаеш.
Шкада, што табе аднаго не зразумець:
Людзі ўмеюць ілгаць.
 
Людзі міма ішлі і ўсміхаліся:
«Мокры і пацешны пёс,
Можа, страціўся,
Можа быць, зусім-зусім бяздомны».
Хіба людзі ведаць маглі,
Што ён які дзень усё чакае і чакае?
Ёсць утульная хата, але нікога няма дома.
 
Публикувано от Stepan AkchurinStepan Akchurin в втор., 23/07/2019 - 17:19
Добавено в отговор на заявка, направена от 221bTrekkie221bTrekkie
Коментари