İrem Derici - Bir Miyiz? (превод на Азербайджански)

превод на Азербайджански

Birikmi?

Olmur
Bu səhər günəş belə qəribədir, doğmur
Ağlım xeyli qarışıqdır,
Gözlərim aynada məni belə görmür
 
Bil ki zorlayır
Bu qədər qeyri-müəyyənlik bizi zorlayır
Mən eşqi həbs etdim
Amma artıq kilid səndə dayanmır
 
Gəl etmə, dedim, bax belə
Nə olar iki kəlam da sən söylə
Vəziyyətimiz qeyri-müəyyəndir, səy göstərək
 
Yaşanılanlar həmişə eyni,
Hamımızda o qəribə qayğı
Bəlkə toplayarıq, davam edək
 
Dinlədə bilmədim, dinlədə bilmədim
Kəlmələr tükəndi
Söylədə bilmədim, söylədə bilmədim
İndi səninlə mən
 
Birikmi səninlə, yoxsa heçikmi?
Gözümə baxa baxa ümidlər,
Üzümə baxa baxa yalanlar
Dağılmır axı o qara buludlar
Qədərikmi, söylə, yoxsa bitərikmi?
(x2)
 
Gəl etmə, dedim, bax belə
Nə olar iki kəlam da sən söylə
Vəziyyətimiz qeyri-müəyyəndir, səy göstərək
 
Yaşanılanlar həmişə eyni,
Hamımızda o qəribə qayğı
Bəlkə toplayarıq, davam edək
 
Dinlədə bilmədim, dinlədə bilmədim
Kəlmələr tükəndi
Söylədə bilmədim, söylədə bilmədim
İndi səninlə mən
 
Birikmi səninlə, yoxsa heçikmi?
Gözümə baxa baxa ümidlər,
Üzümə baxa baxa yalanlar
Dağılmır axı o qara buludlar
Qədərikmi, söylə, yoxsa bitərikmi?
(x2)
 
Пуснато от f.a. в Втр, 18/07/2017 - 15:59
Турски

Bir Miyiz?

Коментари
RadixIce    Втр, 18/07/2017 - 16:07

Birmiyik?--- Birikmi?
Ağlım xeyli qarışıqdır--- Başım xeyli qarışıqdır
Mən eşqi həbs eddim ---- Mən eşqi həbs etdim
Heç kimmiyik--- Heç kimik? (bizdə -mi əlavə etsək, səhv olacaq)
Qədərmiyik?--- Taleyikmi?
Bitərmiyik?-- Bitərikmi?

Not: Azərbaycan dilində -mı/mi/mu/mü sual ədatı həmişə xəbərlik şəkilçisindən sonra işlənir. Türklərdə isə əksinə.