Текстове на песни на Black Sabbath

Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
A National Acrobatанглийски
Sabbath Bloody Sabbath (1973)
гръцки
испански
италиански
сръбски
японски
After All (The Dead)английски
Dehumanizer (1992)
испански
руски
After Foreverанглийски
Master of Reality (1971)
испански
немски
персийски
португалски
руски #1 #2
сръбски
Age of Reasonанглийски
13 (2013)
гръцки
испански
италиански
сръбски
Air Danceанглийски
Never Say Die! (1978)
испански
руски #1 #2
All Moving Parts (Stand Still)английски
Technical Ecstasy (1976)
испански
Am I Going Insane (Radio)?английски
Sabotage (1975)
гръцки
испански
руски
сръбски
турски
френски
Ancient Warriorанглийски
The Eternal Idol (1987)
испански
италиански
Angry Heartанглийски
Seventh Star (1986)
испански
италиански
Anno Mundiанглийски
Tyr (1990)
испански
португалски
Back Street Kidsанглийски
Technical Ecstasy (1976)
испански
Back To Edenанглийски
Cross Purposes (1994)
испански
Behind the Wall of Sleepанглийски
Black Sabbath (1970)
гръцки
испански
италиански
португалски
руски
сръбски
хърватски
Black Moonанглийски
Headless Cross (1989)
испански
италиански
немски
руски
сръбски
Black Sabbathанглийски
Black Sabbath (1970)
гръцки #1 #2
испански
немски #1 #2
португалски #1 #2
руски #1 #2
сръбски
турски
Blow on a jugанглийски
Sabotage (1975)
Born Againанглийски
Born Again (1983)
гръцки
испански
Born To Loseанглийски
The Eternal Idol (1987)
испански
Buried Aliveанглийски
Dehumanizer (1992)
испански
сръбски
Call of The Wildанглийски
Headless Cross (1989)
испански
сръбски
Can't Get Close Enough To Youанглийски
Forbidden (1995)
Cardinal Sinанглийски
Cross Purposes (1994)
Changesанглийски
Vol.4 (1972)
азербайджански
гръцки #1 #2
испански
италиански
немски
португалски #1 #2
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
Children of the Graveанглийски
Master of Reality (1971)
гръцки
испански
немски
португалски
сръбски
турски
френски
Children of the Seaанглийски
Heaven And Hell (1980)
гръцки
немски
португалски
руски
сръбски
турски
Cloak And Daggerанглийски
Headless Cross (1989)
Computer Godанглийски
Dehumanizer (1992)
гръцки
сръбски
Cornucopiaанглийски
Vol.4 (1972)
Country Girlанглийски
Mob Rules (1981)
Cross Of Thornsанглийски
Cross Purposes (1994)
португалски
руски
Cry All Nightанглийски
The End (2016)
Damaged soulанглийски
13 (2013)
гръцки
сръбски
Danger Zoneанглийски
Seventh Star (1986)
Dear Fatherанглийски
13 (2013)
гръцки
сръбски
турски
Devil And Daughterанглийски
Headless Cross (1989)
сръбски
Die Youngанглийски
Heaven and Hell (1980)
гръцки
немски
португалски
сръбски
турски
Digital Bitchанглийски
Born Again (1983)
гръцки
Dirty Womenанглийски
Technical Ecstasy (1976)
гръцки
Disturbing The Priestанглийски
Born Again (1983)
Dying for Loveанглийски
Cross Purposes (1994)
гръцки
италиански
португалски
сръбски
турски
Early One Morning Bluesанглийски
Earth – Demo Tape (1969)
Electric Funeralанглийски
Paranoid (1970)
гръцки
португалски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
украински
унгарски
хърватски
End Of The Beginingанглийски
13 (2013)
гръцки
испански
италиански
сръбски
турски
Eternal Idolанглийски
The Eternal Idol (1987)
португалски
Evil Eyeанглийски
Cross Purposes (1994)
португалски
Evil Womanанглийски
Black Sabbath (1970)
гръцки
португалски
френски
Fairies Wear Bootsанглийски
Paranoid (1970)
албански
гръцки
немски
португалски
руски #1 #2
сръбски
турски
фриулски
хърватски
Falling Off The Edge Of The Worldанглийски
Mob Rules (1981)
гръцки
испански
италиански
немски
френски
Feels Good To Meанглийски
Tyr (1990)
португалски
Forbiddenанглийски
Forbidden (1995)
португалски
Get a Gripанглийски
Forbidden (1995)
Glory Rideанглийски
The Eternal Idol (1987)
God is Dead?английски
13 (2013)
гръцки #1 #2
испански
италиански
персийски
португалски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
френски
Guilty As Hellанглийски
Forbidden (1995)
немски
Gypsyанглийски
Technical Ecstasy (1976)
Hand of Doomанглийски
Paranoid (1970)
гръцки
португалски
сръбски
хърватски
Hard Life To Loveанглийски
The Eternal Idol (1987)
Hard Roadанглийски
Never Say Die! (1978)
унгарски
хърватски
Headless Crossанглийски
Headless Cross
немски
португалски
сръбски
Heart Like A Wheelанглийски
Seventh Star (1986)
Heaven and Hellанглийски
Heaven and Hell (1980)
гръцки
есперанто
испански
немски #1 #2
португалски
румънски
сръбски
турски #1 #2
френски
Heaven In Blackанглийски
Tyr (1990)
португалски
Hole In The Skyанглийски
Sabotage (1975)
гръцки
руски
френски
Hot Lineанглийски
Born Again (1983)
Iанглийски
Dehumanizer (1992)
гръцки
немски
португалски
руски
I Witnessанглийски
Cross Purposes (1994)
I Won't Cry For Youанглийски
Forbidden (1995)
гръцки
френски
хърватски
Immaculate Deceptionанглийски
Cross Purposes (1994)
In For The Killанглийски
Seventh Star (1986)
In Memory...английски
Seventh Star (1986)
Into The Voidанглийски
Master Of Reality (1971)
португалски
турски
Iron Manанглийски
Paranoid (1970)
арабски
български
гръцки #1 #2
испански #1 #2
италиански
немски
нидерландски
полски
португалски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски
фински
френски
Isolated Manанглийски
The End (2016)
It's Alrightанглийски
Technical Ecstasy (1976)
Jerusalemанглийски
Tyr (1990)
португалски
Johnny Bladeанглийски
Never Say Die! (1978)
Junior's Eyesанглийски
Never Say Die! (1978)
Keep It Warmанглийски
Born Again (1983)
Kill In The Spirit Worldанглийски
Headless Cross (1989)
сръбски
Killing yourself to liveанглийски
Sabbath Bloody Sabbath (1973)
гръцки
португалски
сръбски
турски
хърватски
Kiss Of Deathанглийски
Forbidden (1995)
Lady Evilанглийски
Heaven and Hell (1980)
Letters From Earthанглийски
Dehumanizer (1992)
Live foreverанглийски
13 (2013)
гръцки
сръбски
Lonely Is The Wordанглийски
Heaven And Hell (1980)
Lonerанглийски
13 (2013)
гръцки
немски
португалски
руски
сръбски
турски
Looking for todayанглийски
Sabbath Bloody Sabbath (1973)
гръцки
сръбски
хърватски
Lord of This Worldанглийски
Master of Reality (1971)
немски
нидерландски
португалски
тонгански
хърватски
Loser Gets It Allанглийски
Forbidden (1995)
Lost Foreverанглийски
The Eternal Idol (1987)
Master of Insanityанглийски
Dehumanizer (1992)
гръцки
немски
сръбски
френски
Megalomaniaанглийски
Sabotage (1975)
турски
Methademicанглийски
13 (2013)
гръцки #1 #2
сръбски
N.I.B.английски
Black Sabbath (1970)
гръцки
испански
немски
португалски
руски
сръбски
турски
френски
Naïveté In Blackанглийски
13 [Best Buy Eclusive Track] (2013)
Neon Knightsанглийски
Heaven and Hell (1980)
гръцки
турски
Never Say Dieанглийски
Never Say Die! (1978)
турски
Nightmareанглийски
The Eternal Idol (1987)
Nightwingанглийски
Headless Cross (1989)
сръбски
No Stranger To Loveанглийски
Seventh Star (1986)
гръцки
португалски
сръбски
Odin's Courtанглийски
Tyr (1990)
немски
португалски
Over and Overанглийски
Mob Rules (1981)
португалски
таджикски
турски
Over To Youанглийски
Never Say Die! (1978)
Paranoidанглийски
Paranoid (1970)
азербайджански
български #1 #2
гръцки #1 #2 #3
есперанто
иврит
испански
италиански
немски
нидерландски
персийски
полски
португалски
руски #1 #2 #3
сръбски
турски #1 #2
унгарски
фински
френски
хърватски
арабски
Pariahанглийски
13 (2013)
сръбски
турски
Peace of Mindанглийски
13 (2013)
руски
сръбски
Planet Caravanанглийски
Paranoid (1970)
албански
арабски
гръцки
полски
португалски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
френски
Psycho Manанглийски
Reunion (1998)
Psychophobiaанглийски
Cross Purposes (1994)
Rock 'N' Roll Doctorанглийски
Technical Ecstasy (1976)
Rusty Angelsанглийски
Forbidden (1995)
Sabbath Bloody Sabbathанглийски
Sabbath Bloody Sabbath (1973)
гръцки
сръбски
турски
френски #1 #2
хърватски
Sabbra Cadabraанглийски
Sabbath Bloody Sabbath (1973)
руски
сръбски
Scary Dreamsанглийски
Season Of The Deadанглийски
The End (2016)
Selling my soulанглийски
Reunion (1998)
Seventh Starанглийски
Seventh Star (1986)
Shaking The Chains Offанглийски
Forbidden (1995)
She's Goneанглийски
Technical Ecstasy (1976)
гръцки
турски
унгарски
френски
Shock Waveанглийски
Never Say Die! (1978)
Sick And Tiredанглийски
Forbidden (1995)
Sins of the Fatherанглийски
Dehumanizer (1992)
немски
Sleeping Villageанглийски
Black Sabbath (1970)
гръцки
немски
португалски
сръбски
френски
Slipping Awayанглийски
Mob Rules (1981)
Snowblindанглийски
Vol.4 (1972)
гръцки
италиански
немски #1 #2
хърватски
Solitudeанглийски
Master of Reality (1971)
албански
български
гръцки #1 #2
испански
кюрдски (курманджи)
нидерландски
португалски
румънски
словашки
сръбски
турски
унгарски #1 #2
френски
Some Kind Of Womanанглийски
The Eternal Idol (1987)
Sometimes i'm happyанглийски
Wicked World [Live at Last] (1974)
Spiral Architectанглийски
Sabbath Bloody Sabbath (1973)
St. Vitus' Danceанглийски
Vol.4 (1972)
Supernautанглийски
Vol.4 (1972)
немски
португалски
хърватски
Sweet Leafанглийски
Master of Reality (1971)
гръцки
немски
португалски
сръбски
хърватски
Swinging The Chainанглийски
Never Say Die! (1978)
Symptom Of The Universeанглийски
Sabotage (1975)
Take Me Homeанглийски
The End (2016)
The Devil Criedанглийски
Black Sabbath: The Dio Years
гръцки
хърватски
The Fallenанглийски
Born Again [Deluxe Expanded Edition Bonus Track] (1983)
The Hand That Rocks The Cradleанглийски
Cross Purposes (1994)
гръцки
немски
The Illusion of Powerанглийски
Forbidden (1995)
The Law Makerанглийски
Tyr (1990)
португалски
The Mob Rulesанглийски
Mob Rules
The Rebelанглийски
Earth – Demo Tape (1969)
The Sabbath Stonesанглийски
Tyr (1990)
гръцки
португалски
The Shiningанглийски
The Eternal Idol (1987)
The Sign of the Southern Crossанглийски
Mob Rules (1981)
гръцки
португалски
The Thrill Of It Allанглийски
Sabotage (1975)
The Wizardанглийски
Black Sabbath (1970)
албански
гръцки
испански
италиански
португалски
руски
сръбски
турски
The Writанглийски
Sabotage (1975)
Time Machineанглийски
Dehumanizer (1992)
Tomorrow's Dreamанглийски
Vol.4 (1972)
гръцки
немски
португалски
турски
хърватски
Too Lateанглийски
Dehumanizer (1992)
немски
португалски
руски
хърватски
Trashedанглийски
Born Again (1983)
Turn To Stoneанглийски
Seventh Star (1986)
френски
хърватски
Turn Up The Nightанглийски
Mob Rules (1981)
португалски
TV Crimesанглийски
Dehumanizer (1992)
Under The Sunанглийски
Vol.4 (1972)
Valhallaанглийски
Tyr (1990)
немски
нидерландски
португалски #1 #2
руски
Virtual Deathанглийски
Cross Purposes (1994)
португалски
Voodooанглийски
Mob Rules (1981)
немски #1 #2
португалски #1 #2
турски
Walk Awayанглийски
Heaven and Hell (1980)
Walpurgis [Early Version of "War Pigs"]английски
EP "The Peel Session" (1970)
гръцки
немски
полски
War Pigsанглийски
Paranoid (1970)
албански
гръцки #1 #2
италиански
немски #1 #2
персийски
полски
португалски
руски
сръбски
турски
френски
Warningанглийски
Black Sabbath (1970)
албански
гръцки
нидерландски
португалски
сръбски
хърватски
Weevil Womanанглийски
Master Of Reality (1971) - Master Of Reality (Deluxe Edition) (2009)
What's The Use? английски
Cross Purposes (1994)
Wheels Of Confusion / The Straightenerанглийски
Vol.4 (1972)
португалски
When Death Callsанглийски
The Headless Cross
гръцки
сръбски #1 #2
хърватски
When I Came Downанглийски
Earth – Demo Tape (1969)
Who Are You?английски
Sabbath Bloody Sabbath (1973)
арабски
гръцки
полски
сръбски
френски
хърватски
Wicked Worldанглийски
Black Sabbath (1970)
гръцки
португалски
сръбски
хърватски
Wishing Wellанглийски
Heaven and Hell (1980)
немски
You Won't Change Meанглийски
Technical Ecstasy (1976)
Zeitgeistанглийски
13 (2013)
гръцки
хърватски
сръбски
Zero The Heroанглийски
Born Again (1983)
Свързано с(ъс) Black SabbathОписание
Ian GillanИзпълнителVocals (1982–1984)
Tony MartinИзпълнителVocals (1987–1991 / 1993–1997)
Ronnie James DioИзпълнителVocals (1979–1982, 1991–1992, 2006–2010)
Bill WardИзпълнител
Ozzy OsbourneИзпълнител
Heaven & HellИзпълнител
Tony IommiИзпълнител
BadlandsИзпълнител
Коментари
makis17makis17    нед., 05/02/2017 - 18:05

All nice unfortunately come to an end, so the Black Sabbath out the latest performances of their careers. They selected seven dates in England, of which the latter two (and probably final finishing) will be on 2 and February 4 in their hometown, Birmingham. The Sabs played including their last final show on the other side of the Atlantic, namely on November 12 in San Antonio, Texas, at AT & T Center. This happened on the anniversary of five years announced their reunion. We have wished to have their health above all and the least to owe a huge THANK YOU from the deep of our hearts for their contribution to that and all we loved in general hard music, and especially our favorite heavy metal!!
Thanks a lot guys!!!

Read about music throughout history