Breathe (превод на Персийски)

Advertisements
превод на Персийски
A A

تنفس کن

هوای خفه ای که از وجود من هستش رو تنفس کن
بیا در بازی من شرکت کن من تو رو محک میزنم
معتاد و روانی ای که از ذهنت منشاء میگیره نه ازمصرف مواد مخدر
هوای خفه ای که از وجود من هستش رو تنفس کن
بیا در بازی من شرکت کن من تو رو محک میزنم
معتاد و روانی ای که از ذهنت منشاء میگیره نه ازمصرف مواد مخدر
 
بیا در بازی من شرکت کن من تو رو محک میزنم
نفستو تو بده،تو یه قربانی هستی
بیا در بازی من شرکت کن من تو رو محک میزنم
نفستو بیرون بده،نفستو بیرون،نفستو بیرون
 
هوای خفه ای که از وجود من هستش رو تنفس کن
بیا در بازی من شرکت کن من تو رو محک میزنم
معتاد و روانی ای که از ذهنت منشاء میگیره نه ازمصرف مواد مخدر
هوای خفه ای که از وجود من هستش رو تنفس کن
بیا در بازی من شرکت کن من تو رو محک میزنم
معتاد و روانی ای که از ذهنت منشاء میگیره نه ازمصرف مواد مخدر
 
بیا در بازی من شرکت کن من تو رو محک میزنم
نفستو تو بده،تو یه قربانی هستی
بیا در بازی من شرکت کن من تو رو محک میزنم
نفستو بیرون بده،نفستو بیرون،نفستو بیرون
 
بیا با من نفس بکش
با من نفس بکش
 
Пуснато от mehran vaezimehran vaezi в Втр, 12/03/2019 - 12:16
АнглийскиАнглийски

Breathe

Коментари