Broken Angel (превод на Арменски)

Advertisements
превод на Арменски

Կոտրված հրեշտակ

Ես այնքան մենակ, կոտրված հրեշտակ եմ
Այնքան մենակ եմ, լսիր սրտիս
 
Ես սիրում եմ քեզ
Մի թող արտասվեմ
Չէ, չեմ կարող
Առանց քեզ՝ ես չկամ
 
Ես այնքան մենակ, կոտրված հրեշտակ եմ
Այնքան մենակ եմ, լսիր սրտիս
Մեկն եմ ու միակը, կոտրված հրեշտակ
Արի, փրկիր ինձ, որ մասերի չբաժանվեմ
 
Ես քեզ հետ եմ, ուր էլ լինես
Խենթի պես կսիրեմ քեզ հավերժ
Դու չգիտես, որ կյանքիս իմաստն ես, վերադարձիր ինձ մոտ
 
Ես այնքան մենակ, կոտրված հրեշտակ եմ
Այնքան մենակ եմ, լսիր սրտիս
Մեկն եմ ու միակը, կոտրված հրեշտակ
Արի, փրկիր ինձ, որ մասերի չբաժանվեմ
 
Пуснато от Armine Sahakyan в Втр, 28/11/2017 - 04:24
Английски, Персийски

Broken Angel

Коментари