Burning Heart (превод на Китайски)

Реклама
превод на КитайскиКитайски
A A

燃烧的心

两个民族
世界的抵触
就是一个纯粹的冲突
为了发泄多年以来的挫败感
 
我们总希望顺利
并排除所有的不利
但是有如此多的厉害关系
看来我们的自由正面临着
 
你们究竟明白不明白?
这是东方与西方的对抗
还是男人与男人的对抗
没有任何民族可以置身事外
(合唱)
 
燃烧的心正要爆发
对答案的追求是永恒的渴望
在最黑暗的深夜犹如幼叶不断生长
燃烧的心有着不容置疑的热情
在燃烧的心里
 
在战士的信条里
没有“投降”二字
即使他的躯体说停止
但灵魂却大喊 “永不”!
 
在我们的灵魂深处
是已然熄灭的灰烬
你知道你这是自相矛盾的
就是这矛盾激励我们继续战斗
 
这是意志的战斗
在激烈的进攻中
只有靠激情的怒火杀戮
最终的胜利只属于你
 
燃烧的心正要爆发
对答案的追求是永恒的渴望
在最黑暗的深夜犹如幼叶不断生长
燃烧的心有着不容置疑的热情
在燃烧的心里 (多于2次)
 
在燃烧的心里
 
Пуснато от AiHackAiHack в Пон, 20/05/2013 - 14:22
Източник на превод:
АнглийскиАнглийски

Burning Heart

Моля, помогнете "Burning Heart" да бъде преведена
Idioms from "Burning Heart"
Коментари