Cânticlu a cucuveauăl’ei (превод на полски)

Реклама

Cânticlu a cucuveauăl’ei

Cucuveaua-mbufnată,
S-nu ti-aflai d-iu ti-ai aflată.
Ți eșț-ahât blâstimatâ,
Și-ahât multu-nfârmacatâ.
Pi cathi casă ai stată
Ș-pi cathi ugeac ai cântată,
Di timel’i s-au răvăită
Ş-oamiñil’i tuț au murită,
Ș-oamiñil’i tuț au murită.
 
Casa-țea țe te-alinashi,
Dupâ Țină di cântați,
Eara-unui celnic mare,
Ți-oili n-avea misurare.
Cai cu iape-misticate
Şi mule multu muşate,
Avea hil’i, avea nurări,
Tuț cu feate ş-cu ficiori,
Tuț cu feate ş-cu ficiori.
 
Pi casă de-anda-i cântași,
Parcă stroflu îl bâgași
Oile se-ngălbedziră
Ş-pân de una apsusiră.
Mule ș-cai t-ună muceară
Păscându s-anfârmâcară,
Di s-dusiră hil’i, nurări,
Cu feate, cu tuț ficiori,
Cu feate, cu tuț ficiori.
 
Cas-armase pundixită
Și di oameni nimutrită
Pân-câdzu și-s fațe pade
Ș-criscu iarbă ș-livade.
 
Публикувано от CalusarulCalusarul в четв., 08/09/2011 - 10:51
Последно редактирано от VoldimerisVoldimeris в/на пон., 28/08/2017 - 18:03
Коментари на автора:

Muzica: Nicu Covaci
Versuri: Șerban Foarță, Andrei Ujică – versuri.

превод на полскиполски
Подравни параграфите
A A

Pieśń do sówki

Zagniewana sówko,
gdziekolwiek jesteś, nie pragnę cię spotkać.
Czemu jesteś tak przeklęta,
czemu jesteś tak pełna jadu?
W którym byłaś domu?
Na którym kominie śpiewałaś?
Dom się rozpadł się aż po fundamenty,
a wszyscy ludzie pomarli,
a wszyscy ludzie pomarli.
 
Dom, na którym usiadłaś
po tym, jak zaśpiewałaś,
należał do ważnego pana,
który miał niezliczone owce,
ogiery i klacze
i śliczne muły.
Miał córki, miał synowe,
a one wszystkie miały córki i synów,
a one wszystkie miały córki i synów.
 
Gdy zaśpiewałaś, zdawało się,
że na dom spadła jakaś klątwa.
Owce pożółkły
i padły co do jednej.
Muły i konie, pasąc się razem,
padły ofiarą zarazy,
pociągając za sobą córki i synowe,
oraz ich córki i wszystkich synów,
oraz ich córki i wszystkich synów.
 
Dom stał zaniedbany
i opuszczony przez ludzi,
aż runął i rozpadł się na kawałki,
a na jego miejscu wyrosła trawa i las.
 
Благодаря!
получил/а 5 благодарности
Публикувано от AzaliaAzalia в ср., 22/01/2020 - 14:31
Добавено в отговор на заявка, направена от VoldimerisVoldimeris
Коментари на автора:

With thanks to all other translators whose translations I've used as a reference.

Моля, помогнете с превода на „Cânticlu a ...“
Колекции, включващи „Cânticlu a ...“
Phoenix: Топ 3
Коментари