Charlie Cinelli - Testamènt

Advertisements
Lombard

Testamènt

Mé, sotoscrìt, con sto docümènt,
dichiare le mé intensiù, le mé volontà, el mé testamènt.
Quando sèche fò, quando saró sténch, quando agunizaró,
vòi mia piagnistèi, gna strepade de caèi,
gna sangiót, gna magù, e gnè tristi adìi,
me racomande, niènte face de circostansa,
e pò ’ndì, ’ndì pör a ciamà ’l prét,
però tignì a mènt de tö de béer, s-cècc.
 
Mórt, éla ché la tò vitòria?
Tómba, él chèsto ’l tò tormènt?
Quando saró ’ndàt, sutrìm a la zvèlta, e ambì a fà fèsta;
ma mia de chèle fèste con dò tartine, dò ulìe e ’n tasì de rozòlio
e apéna un gós de marsala, nò… gh’ì de ciapà la bala.
 
E pò, pò tirì ’ndré ’l tapé, e ambì a balà de ónda,
e tirì sö ’l vülüm bèl alt, perchè se ria i carabiniér
té dìga che la fèsta l’ó organizada mé.
 
Taia sö ’l piö bèl filèt, e col vi négher dàga dét,
fàl mia ’ndà de traèrs, ma stà mia a tègner a ma.
Böta vià ’l capèl, lasa pèrder la làpide de marmo,
ol àngel, ol portafiùr de ram,
pianta ’nvéce ’na röza con vizì ’l peperoncino;
lasa stà i nontiscordardimè, ocór mia scrìer niènt,
gh’è mia bizògn de la memória,
ma dì sö ’na preghiéra o dò per la mé ànima,
ma fà a la zvèlta fés.
 
Fónne, stì mia lé a suspirà, de sicür mia per mé,
suspirì per chi che rèsta, chi che sènt, chi che tasta.
Sòci, lizì i mé lìber, tüì sö la mé auto, ’dì a trà col mé s-ciòp,
sunì la mé chitara, e cantì le mé cansù;
e mitì pör sö töte le mé camize,
e ’ndì a pagàm i dèbicc, perchè mé ve daró ’l permès;
püdì bazà sö la mé spuza se idì che no la uza, ma pò stì mia a pintìs.
I nòscc böcc de röza i è cüntàcc, catìi sö adès che l’è mèi,
e se i ve da mia ’mpàs, catìn sö giü o du pò a per mé
che só ’ndàt a ledamà i redécc.
 
Пуснато от Stefano8Stefano8 в Нед, 16/12/2018 - 19:42
Коментари на автора:

Dialetto bresciano.

Благодаря!

 

Advertisements
Видео
Коментари