Advertisements

Текстове на песни на Coco Lee

Coco Lee
Текстове на песниПреводиЗаявки
A Love Before TimeАнглийскиvideo
Single
Френски
All Around The WorldАнглийскиvideo
"Exposed" (2005)
All Tied Up In YouАнглийскиvideo
Single
Baby對不起 (Baby Duì bù qǐ )КитайскиvideoАнглийски
Гръцки
Транслитерация
Френски
Before I Fall In LoveАнглийскиvideo
Just No Other Way
Belly DanceАнглийскиvideo
"Exposed" (2005)
Di Da DiКитайскиvideoАнглийски
Gotta ClueАнглийскиvideo
"Exposed" (2005)
HushАнглийскиvideo
"Exposed" (2005)
Magic WordsАнглийскиvideo
"Exposed" (2005)
Music As We Make ItАнглийски
"Exposed" (2005)
No DoubtАнглийскиvideo
"Exposed" (2005)
Rock ItАнглийскиvideo
"Exposed" (2005)
So GoodАнглийскиvideo
"Exposed" (2005)
Step InАнглийскиvideo
Exposed
When You Tell Me That You Love MeАнглийскиvideo
Single
Персийски
Румънски
Сръбски
Турски
Френски
Унгарски
愛你是我的自由 (Ài nǐ shì wǒ de zì yóu)Китайскиvideo
第一次想你 [Sincere]
Английски
憂傷天使 (Yau seung tin siChinese (Cantonese)videoАнглийски
月光爱人(Yuè guāng ài rén)КитайскиvideoАнглийски
Транслитерация
Френски
真想見到你 (Jan seung gin dou nei)Chinese (Cantonese)videoАнглийски
真的想見你 (Zhēn de xiǎng jiàn nǐ)КитайскиvideoАнглийски
要定你 (Yào dìng nǐ)Китайски, АнглийскиvideoАнглийски
過完冬季КитайскиvideoАнглийски
Coco Lee - текстове на песни, в които е гостуващ изпълнителПреводи
Mulan (OST) - 真情的自我 | Zhēnqíng de zìwǒ [Reflection] (Taiwanese)КитайскиvideoАнглийски
Гръцки
Транслитерация
Coco Lee е изпълнил/а иПреводи
Diana Ross - When You Tell Me That You Love MeАнглийскиvideo
The Force Behind the Power (1991)
Немски
Коментари