C-Dramas OSTs (2023) [Vol.1]

Създадена от Rujix на 12 януари 2023 г. | Редактирано последно от Rujix в(ъв)/на 23 февруари 2024
1. Meet Yourself (OST) Изпълнител/група

January

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  китайски, английски

2. Catch Up My Prince (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

3. Choice Husband (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

4. My Lethal Man (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  китайски, английски

5. The Knockout (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждан текст:  藏无可藏 (Cáng wú kě cáng)

6. Three-Body (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  китайски, английски

Най-преглеждани текстове:  The Day of UnknownA Matter of Time永恒孤独 (Yǒng héng gū dú)

7. Along With Me (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  逃 (Táo)棱角 (Léng jiǎo)青春旅行 (Qīng chūn lǚ xíng)

8. Turn on the Right Way of Life (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  大写的尴尬 (Dà xiě de gān gà)笨拙地爱 (Bèn zhuō de ài)

9. Viva Femina (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

10. When I See Your Face (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  китайски, английски

Най-преглеждани текстове:  识趣 (Shì qù)下个日落之前 (Xià gè rì luò zhī qián)

11. My Eternal Star (OST) Изпълнител/група

February

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  星辰 (Xīng chén)不再怕天黑 (Bù zài pà tiān hēi)宣告 (Xuān gào)

12. Love Me Like I Do (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  китайски, английски

Най-преглеждани текстове:  Mr RightColorful love心跳 (Xīn tiào)

13. Lady's Character (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждан текст:  只能 (Zhǐ néng)

14. Under the Microscope (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждан текст:  微世界 (Wēi shì jiè)

15. Wenderella's Diary (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  黑白城 (Hēi bái chéng)问号恋人 (Wèn hào liàn rén)

16. The Forbidden Flower (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  английски, китайски

Най-преглеждани текстове:  Lucid DreamLove AgainThe One

17. Fairyland Romance (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  卿心似我心 (Qīng xīn shì wǒ xīn)云舒 (Yún shū)卿卿 (Qīng qīng)

18. Perfect Mismatch (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  китайски, английски

Най-преглеждани текстове:  Let Me你最独特 (Nǐ zuì dú tè)New Day

19. The Journey of Chong Zi (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

20. The Starry Love (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

21. Next Stop Your World (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  两个世界 (Liǎng gè shì jiè)失衡 (Shī héng)

22. Warm on a Cold Night (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  入怀 (Rù huái)朝暮 (Cháo mù)似你 (Shì nǐ)

23. Closer to You S2 (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  那一片海 (Nà yī piàn hǎi)默剧 (Mò jù)最长单曲 (Zuì zhǎng dān qū)

24. Never Give Up (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  китайски, английски

Най-преглеждани текстове:  大好青年 (Dà hǎo qīng nián)Polly世界车站 (Shì jiè chē zhàn)

25. Niang Niang Jin Ri Bu Shang Chao (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждан текст:  相思灼 (Xiāng sī zhuó)

26. Mommy's Counterattack (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  时过境迁 (Shí guò jìng qiān)晚风倦了 (Wǎn fēng juàn le)

27. Once and Forever: The Sun Rises (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждан текст:  少年大于世界 (Shǎo nián dà yú shì jiè)

28. Taste Of Love (OST) Изпълнител/група

March

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

29. Enlighten Your Life (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

30. Green Plum (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

31. Hello Beautiful Life (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

32. The Corner of Love (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  转角的幸福 (Zhuǎn jiǎo de xìng fú)遇见你 (Yù jiàn nǐ)

33. I Belonged to Your World (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  китайски, английски

34. New Vanity Fair (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  китайски, английски

35. Road Home (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  китайски, английски

36. Who Is He (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  他是谁 (Tā shì shéi)信仰 (Xìn yǎng)

37. Royal Rumours (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  归人 (Guī rén)诉月 (Sù yuè)

38. The Science of Falling in Love (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

39. 101 Marriages (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

40. Miles to Go (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждан текст:  人生路遙 (Rén shēng lù yáo)

41. The Girl Who Sees Smells (OST) [China] Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  китайски, английски

Най-преглеждани текстове:  My Love有你 (Yǒu nǐ)单曲循环 (Dān qū xún huán)

42. Romance of a Twin Flower (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

43. Meet With Two Souls (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  再次心动 (Zài cì xīn dòng)I Think

44. Miss Chun Is A Litigator (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  春光 (Chūn guāng)荼蘼花开 (Tú mí huā kāi)

45. Nothing But You (OST) [2023] Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  китайски, английски

Най-преглеждани текстове:  爱情而已 (Ài qíng ér yǐ)狼狈 (Láng bèi)反客为主 (Fǎn kè wèi zhǔ)

46. Pledge of Allegiance (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  山河之影 (Shān hé zhī yǐng)少年气 (Shǎo nián qì)苏幕遮 (Sū mù zhē)

47. Love is Written in the Stars (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

48. The Magical Women (OST) Изпълнител/група

April

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  有你在身旁 (Yǒu nǐ zài shēn páng)出局 (Chū jú)

49. Thin Ice (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

50. Thirteen Years of Dust (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  夜未央 (Yè wèi yāng)坐宫 (Zuò gōng)亲爱的姑娘 (Qīn ài de gū niáng)

51. The Trust (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  两不疑 (Liǎng bù yí)心游 (Xīn yóu)两白首 (Liǎng bái shǒu)

52. Till the End of the Moon (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

53. Ode to Joy 4 (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  倾诉 (Qīng sù)你懂我 我懂你 (Nǐ dǒng wǒ wǒ dǒng nǐ)

54. Romance Beyond Romance (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

55. Wow! Your Little Temper (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  年少 (Nián shǎo)本色 (Běn sè)

56. Cute Bad Guy (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждан текст:  坏家伙 (Huài jiā huǒ)

57. The Legends of Changing Destiny (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  悟空 (Wù kōng)三生恋 (Sān shēng liàn)花 (Huā)

58. Take Us Home (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  守心人 (Shǒu xīn rén)一生的风 (Yī shēng de fēng)

59. Revenge (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

60. Love of Replica (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  английски, китайски

61. The Long Season (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждан текст:  我会早点走开 (Wǒ huì zǎo diǎn zǒu kāi)

62. Let's Tug It! (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  китайски, английски

Най-преглеждани текстове:  You are the one倒海翻江 (Dào hǎi fān jiāng)无畏之人 (Wú wèi zhī rén)

63. Desire Catcher (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждан текст:  In a dream

64. Youth in the Flames of War (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  星耀中华 (Xīng yào zhōng huá)英雄之歌 (Yīng xióng zhī gē)

65. The Love You Give Me (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  английски, китайски

Най-преглеждани текстове:  Braving LoveYour EyesI Always Love You

66. The Lord of Losers 2 (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждан текст:  我还是为你哭了 (Wǒ hái shì wèi nǐ kū le)

67. The Ingenious One (OST) Изпълнител/група

May

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  云字诀 (Yún zì jué)心门 (Xīn mén)幻梦 (Huàn mèng)

68. Warn and Sweet (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

69. The Ordinary Road (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  无名的人 (Wú míng de rén)白鸽 (Bái gē)

70. See Midsummer Night's Stars Again (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждан текст:  我们的纪念 (Wǒ men de jì niàn)

71. Sweet and Cold (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  китайски, английски

72. Back From The Brink (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  浮游 (Fú yóu)启明星 (Qǐ míng xīng)风吹过 (Fēng chuī guò)

73. Shang Guo Fu (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждан текст:  故人山河 (Gù rén shān hé)

74. Gen Z (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  像爱过 (Xiàng ài guò)后浪 (Hòu làng)平凡身份 (Píng fán shēn fèn)

75. Ready for Love (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

76. Hi Producer (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

77. Zai Xia Li You (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

78. Here We Meet Again (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  китайски, английски

79. Feng Qi Yun Shu (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

80. Circle of Love (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждан текст:  锁爱三生 (Suǒ ài sān shēng)

81. My Wife (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

82. In Later Years (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  奉陪 (Fèng péi)熟年 (Shú nián)瞬息 (Shùn xī)

83. Please Be My Family (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  китайски, английски

84. Wanru's Journey (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

85. Public Prosecution (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  如炬 (Rú jù)执火的人 (Zhí huǒ de rén)逐光 (Zhú guāng)

86. Mr. Insomnia Waiting for Love (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  停不下 (Tíng bù xià)表带 (Biǎo dài)爱的冒险 (Ài de mào xiǎn)

87. Murder Notes (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  双笙世界 (Shuāng shēng shì jiè)心火 (Xīn huǒ)

88. To Ship Someone (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  китайски, английски

Най-преглеждани текстове:  我心里 (Wǒ xīn lǐ)Star In The Dark归属地 (Guī shǔ de)

89. The White Castle (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  白 (Bái)心门 (Xīn mén)交点 (Jiāo diǎn)

90. Beauty of Resilience (OST) Изпълнител/група

June

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  误长生 (Wù zhǎng shēng)仍寻 (Réng xún)一缕尘忧 (Yī lǚ chén yōu)

91. The Youth Memories (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

92. A Date With The Future (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  китайски, английски

Най-преглеждани текстове:  Day Dream寻光而来 (Xún guāng ér lái)你放下了吗 (Nǐ fàng xià le ma)

93. Gone with the Rain (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  余生 (Yú shēng)我命由我 (Wǒ mìng yóu wǒ)风雨浓 (Fēng yǔ nóng)

94. My Marvellous Fable (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждани текстове:  在此定格 (Zài cǐ dìng gé)与你有关 (Yǔ nǐ yǒu guān)蜕变 (Tuì biàn)

95. My Chinese Chic Boutique (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждан текст:  神女杂货铺 (Shén nǚ zá huò pù)

96. I Wait for the Sea Breeze to Hug You (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Език:  китайски

Най-преглеждан текст:  拥抱你 (Yōng bào nǐ)

97. When I Fly Towards You (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  китайски, английски, френски

98. Fish Show You (OST) Изпълнител/група

Държава:  Китай

Жанр:  саундтрак

Езици:  китайски, английски

Най-преглеждани текстове:  只有你 (Zhǐ yǒu nǐ)一起去海边吧 (Yī qǐ qù hǎi biān ba)Turn Around

99. C-Dramas OSTs (2023) [Vol.2] Колекция

All OSTs of 2023 C-dramas

100 елемента

100. C-Dramas OSTs (2023) [Vol.3] Колекция

All OSTs of 2023 C-dramas

27 елемента

Коментари