Campus Folk in Chinese

Създадена от Isaiah Chen на 23 Юли 2021 г. | Collaborator: Туна Ченевская | Последно редактирано от Isaiah Chen в(ъв)/на 28 Юли 2021
Campus Folk in Chinese

A music genre, born in the campus,
Popular among students, once 'twas.
The purest sounds from ages torrential,
The naiveness of the most essential.

Език на песента:  китайски

Изпълнител/група:  Wang Ze

Език на песента:  китайски

Изпълнител/група:  Wang Ze

Език на песента:  китайски

Изпълнител/група:  Wang Ze

Превод:  английски

Език на песента:  китайски

Изпълнител/група:  Wang Ze

Превод:  английски

Език на песента:  китайски

Изпълнител/група:  Shen Qing

Преводи:  английскинемски

Език на песента:  китайски

Изпълнител/група:  Shen Qing

Превод:  английски

Език на песента:  китайски

Изпълнител/група:  Yuan Wang

Преводи:  английскинемски

Език на песента:  китайски

Изпълнител/група:  Yuan Wang

Превод:  английски

Език на песента:  китайски

Изпълнител/група:  Pu Shu

Превод:  английски

Език на песента:  китайски

Изпълнител/група:  Lao Lang

Език на песента:  китайски

Изпълнител/група:  Lao Lang

Превод:  английски

Език на песента:  китайски

Изпълнител/група:  Lao Lang

Език на песента:  китайски

Изпълнител/група:  Lao Lang

Език на песента:  китайски

Изпълнител/група:  Feng Lan & Li Rong

Език на песента:  китайски

Изпълнител/група:  Feng Lan & Li Rong

Превод:  английски

Език на песента:  китайски

Изпълнител/група:  Li Xiaodong

Преводи:  английскифренски

Език на песента:  китайски

Изпълнител/група:  Li Xiaodong

Превод:  английски

Език на песента:  китайски

Изпълнител/група:  Age of Water and Wood (Band)

Превод:  английски

Език на песента:  китайски

Изпълнител/група:  Li Jian

Превод:  английски

Език на песента:  китайски

Изпълнител/група:  Yang Jiasong

Коментари