Cypis - Sytuacja Społeczno-Polityczna (Full Album)

Създадена от Kapix 320 на 13 окт. 2021 г. | Редактирано последно от Kapix 320 в(ъв)/на 17 окт. 2021
Cypis - Sytuacja Społeczno-Polityczna (Full Album)

All songs from the "Sytuacja Społeczno-Polityczna" album by Cypis
Wszystkie piosenki z albumu "Sytuacja Społeczno-Polityczna" Cypisa

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Превод:  английски

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Cypis

Коментари