Die Besten Schlager Aller Zeiten - German Hit Mix (Part 2)

Създадена от SaintMark на 30 окт. 2020 г.

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Hoffmann & Hoffmann

Преводи:  английскифренски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Michael Holm

Превод:  английски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Puhdys

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  City

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Margot Eskens

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Margot Werner

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Bernd Spier

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Wolfgang Petry

Превод:  английски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Waterloo & Robinson

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Dorthe Kollo

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Bernd Spier

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Siw Inger

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Tanja Berg

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Siw Inger

Превод:  английски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Marianne Rosenberg

Превод:  английски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Benny Quick

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Dorthe Kollo

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Jürgen Drews

Превод:  английски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Cindy & Bert

Превод:  английски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Cindy & Bert

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Cindy & Bert

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Cindy & Bert

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Cindy & Bert

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Howard Carpendale

Превод:  английски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Howard Carpendale

Превод:  английски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Howard Carpendale

Превод:  английски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Howard Carpendale

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Howard Carpendale

Превод:  английски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Peter Rubin

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Peter Rubin

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Peter Rubin

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Katja Ebstein

Превод:  английски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Katja Ebstein

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Katja Ebstein

Превод:  френски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Katja Ebstein

Превод:  английски

Език на песента:  португалски

Изпълнител/група:  Katja Ebstein

Превод:  английски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Katja Ebstein

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Katja Ebstein

Превод:  английски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Katja Ebstein

Преводи:  английскируски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Michael Holm

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Michael Holm

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Trude Herr

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Trude Herr

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Trude Herr

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Caterina Valente

Превод:  английски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Chris Roberts

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Kirsti Sparboe

Преводи:  чешкианглийскируски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Dieter Thomas Kuhn

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Bata Illic

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Andrea Berg

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Karel Gott

Преводи:  чешкианглийскируски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Stefan Zauner

Превод:  английски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Christian Anders

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Jürgen Drews

Превод:  руски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Ireen Sheer

Превод:  английски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Hugo Egon Balder

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Freddy Quinn

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Fred Bertelmann

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Freddy Quinn

Превод:  английски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Freddy Quinn

Преводи:  френскииталиански

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Ivo Robić

Преводи:  хърватскируски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Jan & Kjeld

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Freddy Quinn

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Heidi Brühl

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  The Blue Diamonds

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Freddy Quinn

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Udo Jürgens

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Heintje

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Heintje

Превод:  руски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Tony Marshall

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Helene Fischer

Език на песента:  немски (австрийски/баварски)

Изпълнител/група:  Andreas Gabalier

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Zlatko

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Mina

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Freddy Breck

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Hans Arno Simon

Превод:  руски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Gitta Lind

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Juliane Werding

Превод:  английски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Caterina Valente

Преводи:  английскируски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Lys Assia

Преводи:  английскифренски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Ralf Bendix

Превод:  английски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Gerhard Wendland

Преводи:  френскииспански

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Caterina & Silvio

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Manuela

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Manuela

Превод:  руски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Ronny (Germany)

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Roy Black

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Peggy March

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Roy Black

Преводи:  английскифренски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Peter Orloff

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Tony Marshall

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Ricky Shayne

Преводи:  английскируски

Език на песента:  френски

Изпълнител/група:  Vicky Leandros

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Wum's Gesang

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Henry Valentino

Преводи:  чешкианглийски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Jürgen Marcus

Превод:  английски

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Guildo Horn

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Guildo Horn

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Freddy Breck

Език на песента:  немски

Изпълнител/група:  Gunter Gabriel

Преводи:  английскифренски

Коментари