E'LAST || Dark Dream

Създадена от SLOR на 29 септ. 2021 г.
E'LAST || Dark Dream

"Dark Dream" is the first single album by E'LAST.
It was on September 29, 2021 with "Dark Dream" serving as the album's title track.

Вж. също: E'last Discography

Езици на песента::  английски, корейски

Изпълнител/група:  E'LAST

Преводи:  португалскируски

Езици на песента::  английски, корейски

Изпълнител/група:  E'LAST

Езици на песента::  английски, корейски

Изпълнител/група:  E'LAST

Превод:  руски

Коментари