Hanukkah Songs

Създадена от OgingerO на 28 ноем. 2021 г. | Collaborator: Moshe Kaye | Редактирано последно от OgingerO в(ъв)/на 02 дек. 2021

Songs for Hanukkah (also known as Chanukkah, Januca & The "Festival of Lights").

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Matisyahu

Езици на песента::  иврит, испански

Изпълнител/група:  Hanukkah songs

Превод:  испански

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  The LeeVees

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Hanukkah songs

Превод:  фински

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Hanukkah songs

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Static & Ben El Tavori

Превод:  английски

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Classically Abby

Език на песента:  ладински (ибероромански)

Изпълнител/група:  Flory Jagoda

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Hanukkah songs

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Six13

Превод:  турски

Езици на песента::  иврит, английски, идиш

Изпълнител/група:  Theodore Bikel

Преводи:  босненскисръбски

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Adam Sandler

Езици на песента::  английски, иврит

Изпълнител/група:  Barenaked Ladies

Езици на песента::  английски, иврит

Изпълнител/група:  The Fountainheads

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Walk off the Earth

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Shefita

Преводи:  английскииспански

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Eric Schwartz

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  The LeeVees

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  The Fountainheads

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Oneg Shemesh

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Eric Schwartz

Коментари