IU || Modern Times

Създадена от Miley_Lovato на 28 май 2020 г.
IU || Modern Times

Modern Times is the third full-length album by IU (아이유). It was released on October 8, 2013.
A repackage titled Modern Times - Epilogue was released on December 20, 2013.

Вж. също: IU Discography

Език на песента:  корейски

Изпълнител/група:  IU

Преводи:  английскируски

Език на песента:  корейски

Изпълнител/група:  IU

Song languages:  английски, корейски

Изпълнител/група:  IU

Song languages:  английски, корейски

Изпълнител/група:  IU

Преводи:  английскирускитурски

Език на песента:  корейски

Изпълнител/група:  IU

Превод:  руски

Език на песента:  корейски

Изпълнител/група:  IU

Преводи:  английскирускитурски

Език на песента:  корейски

Изпълнител/група:  IU

Език на песента:  корейски

Изпълнител/група:  IU

Превод:  руски

Език на песента:  корейски

Изпълнител/група:  IU

Преводи:  рускитурски

Език на песента:  корейски

Изпълнител/група:  IU

Език на песента:  корейски

Изпълнител/група:  IU

Превод:  руски

Език на песента:  корейски

Изпълнител/група:  IU

Превод:  руски

Език на песента:  корейски

Изпълнител/група:  IU

Преводи:  английскируски

Modern Times - Epilogue

Език на песента:  корейски

Изпълнител/група:  IU

Modern Times - Epilogue

Език на песента:  корейски

Изпълнител/група:  IU

Превод:  руски

Коментари