KISS | Best of Solo Albums (1980)

Създадена от florxquin на 20 ноем. 2020 г.
KISS | Best of Solo Albums (1980)

"Best of Solo Albums"1 is a compilation album by KISS.

  • 1. Argentine edition | released as "Paul, Peter, Ace y Gene"

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Paul Stanley

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Paul Stanley

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Paul Stanley

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Peter Criss

Превод:  турски

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Peter Criss

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Peter Criss

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Ace Frehley

Превод:  немски

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Ace Frehley

Превод:  испански

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Ace Frehley

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Gene Simmons

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Gene Simmons

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Gene Simmons

Превод:  испански

Коментари