Lyrics by Marius Ionescu

Създадена от MariusIonescu88 на 01 авг. 2020 г. | Редактирано последно от MariusIonescu88 в(ъв)/на 22 дек. 2021

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Roxana Sandu

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Dominique Simionescu

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Taylor's Code

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Ana Maria Mărgean

Превод:  английски

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Taylor's Code

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Hypnotic Sis

Превод:  румънски

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Rock 4ce

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Roxana Sandu

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Roxana Sandu

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Taylor (Romania)

Превод:  английски

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Taylor's Code

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Taylor's Code

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Hypnotic Sis

Превод:  английски

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Dominique Simionescu

Превод:  английски

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Taylor (Romania)

Превод:  английски

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Taylor (Romania)

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Dominique Simionescu

Превод:  английски

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Taylor (Romania)

Превод:  английски

music: Codruţ Croitoru
text: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Taylor (Romania)

Превод:  английски

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Roxana Sandu

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Alyssa Popescu

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Dominique Simionescu

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Taylor (Romania)

Превод:  английски

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Taylor (Romania)

Превод:  английски

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Hypnotic Sis

Превод:  английски

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Taylor's Code

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Taylor (Romania)

Превод:  английски

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Roxana Sandu

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Taylor's Code

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Taylor's Code

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Taylor's Code

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Hypnotic Sis

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Rock 4ce

music: Codruţ Croitoru
lyrics: Marius Ionescu

Език на песента:  румънски

Изпълнител/група:  Taylor (Romania)

Превод:  английски

Коментари