Реклама

Most Famous DSBM Bands

Създадена от TeSTaMeNT на 18 Юли 2019 г. | Collaborator: TeSTaMeNT | Последно редактирано от TeSTaMeNT в 10 Авг. 2019
Most Famous DSBM Bands

Most Famous Depressive Suicidal Black Metal Bands
Ranking is insignificant

Изпълнител | Germany

German Suicidal Black Metal Band
Active
1991-Present

Изпълнител | Sweden Metal

Swedish Suicidal Black Metal Band
Members splitted-up
2001-2002

Изпълнител | France Metal

French Depressive suicidial black and Doom Metal Band
Active
2004-Present

4. Shining
Изпълнител | Sweden Metal

Swedish Depressive suicidial black and Doom Metal Band
Active
1996-Present

Изпълнител | Sweden Metal

Swedish Depressive suicidial black and Doom Metal Band
Members splitted-up
2005-2011

6. Xasthur
Изпълнител | United States Metal

American Depressive suicidial black and Doom Metal Band
Active
1995-Present

7. Burzum
Изпълнител | Norway Metal Trance/Ambient

Norwegian Depressive suicidial black and Doom Metal Band
Unknown
1991-1999
2009-2018

8. Mayhem
Изпълнител | Norway Metal

Norwegian Black Metal band

Коментари