Оtherworldly, simply unusual or just amazing duos IV

Създадена от Dr_Igor на 04 дек. 2021 г. | Сътрудници: Zarina01, LenaPt | Редактирано последно от Dr_Igor в(ъв)/на 22 дек. 2021

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Keren Peles

Превод:  английски

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Keren Peles

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Keren Peles

Превод:  английски

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Keren Peles

Превод:  английски

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Keren Peles

Превод:  английски

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Keren Peles

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Keren Peles

Превод:  английски

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Keren Peles

Превод:  английски

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Keren Peles

Превод:  английски

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Keren Peles

Превод:  английски

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Keren Peles

Превод:  английски

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Keren Peles

Превод:  английски

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Keren Peles

Превод:  английски

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Keren Peles

Превод:  английски

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Keren Peles

Преводи:  английскируски

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Keren Peles

Превод:  английски

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Shalom Hanoch

Превод:  английски

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Meir Ariel

Преводи:  английскитурски

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Mosh Ben Ari

Превод:  английски

Език на песента:  норвежки

Изпълнител/група:  Bobbysocks

Език на песента:  датски

Изпълнител/група:  Birthe Wilke

Преводи:  английскифренски

Езици на песента::  английски, гръцки

Изпълнител/група:  Antique

Език на песента:  гръцки

Изпълнител/група:  Antique

Език на песента:  гръцки

Изпълнител/група:  Antique

Език на песента:  гръцки

Изпълнител/група:  Antique

Езици на песента::  английски, гръцки

Изпълнител/група:  Antique

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Rami Kleinstein

Превод:  английски

Език на песента:  каталунски

Изпълнител/група:  Salomé

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Shlomo Artzi

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Danny Robas

Превод:  английски

Език на песента:  испански

Изпълнител/група:  Caterina Valente

Преводи:  английскинемскииврит

Език на песента:  испански

Изпълнител/група:  Caterina Valente

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Delerium

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Delerium

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Delerium

Преводи:  френскииспански

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Delerium

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Chet Baker

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Nana Mouskouri

Език на песента:  украински

Изпълнител/група:  Vlad Darwin

Преводи:  английскируски

Език на песента:  украински

Изпълнител/група:  Shy

Преводи:  английскируски

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Anna Maria Jopek

Преводи:  английскируски

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Anna Maria Jopek

Преводи:  английскииврит

Езици на песента::  полски, португалски

Изпълнител/група:  Anna Maria Jopek

Превод:  английски

Език на песента:  испански

Изпълнител/група:  Soledad Villamil

Езици на песента::  иврит, испански

Изпълнител/група:  Roni Dalumi

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Shiri Maimon

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Rami Kleinstein

Превод:  английски

Език на песента:  български

Изпълнител/група:  Gabriela Yordanova

Преводи:  английскиполски

Език на песента:  украински

Изпълнител/група:  Alyosha

Преводи:  английскиивритруски

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Dudu Aharon

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Ran Danker

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Teapacks

Превод:  английски

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Kelly Clarkson

Превод:  сръбски

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Tandi Flora

Езици на песента::  френски, галисийски

Изпълнител/група:  Urban Trad

Език на песента:  датски

Изпълнител/група:  Grethe & Jørgen Ingmann

Език на песента:  киргизки

Изпълнител/група:  Non-Stop

Преводи:  английскитурски

Език на песента:  испански

Изпълнител/група:  Rosario Flores

Превод:  английски

Език на песента:  испански

Изпълнител/група:  Zu&Nuria

Преводи:  английскияпонски

 

Език на песента:  испански

Изпълнител/група:  Alejandro Fernández

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Aly & AJ

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Aly & AJ

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Aly & AJ

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Aly & AJ

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Aly & AJ

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Aly & AJ

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Big & Rich

Превод:  френски

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Brooks & Dunn

Преводи:  унгарскииспански

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Brooks & Dunn

Превод:  хърватски

Езици:  иврит → английски

Създадена от Moshe Kaye на неделя, декември 12, 2021 г.

Език на песента:  български

Изпълнител/група:  Lili Ivanova

Преводи:  английскитурски

Mario does not sing here. But it is a true duo.

Език на песента:  португалски

Изпълнител/група:  Camané

Език на песента:  полски

Изпълнител/група:  Anna Maria Jopek

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  David Broza

Превод:  английски

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Yoni Rechter

Превод:  английски

Език на песента:  иврит

Изпълнител/група:  Shlomi Shaban

Преводи:  английскируски

Език на песента:  френски

Изпълнител/група:  Helena Noguerra

Език на песента:  френски

Изпълнител/група:  Natalie Dessay

Език на песента:  френски

Изпълнител/група:  Natalie Dessay

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Tessa Souter

Език на песента:  френски

Изпълнител/група:  Daphné

Език на песента:  френски

Изпълнител/група:  Hoshi

Език на песента:  френски

Изпълнител/група:  Benjamin Biolay

Език на песента:  турски

Изпълнител/група:  Atiye

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Allie Sherlock

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Allie Sherlock

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  Allie Sherlock

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  James Ingram

Преводи:  сръбскииспански

Език на песента:  френски

Изпълнител/група:  Daphné

Език на песента:  френски

Изпълнител/група:  Lara Fabian

Език на песента:  френски

Изпълнител/група:  Isabelle Boulay

Превод:  италиански

Език на песента:  френски

Изпълнител/група:  Isabelle Boulay

Превод:  италиански

Език на песента:  френски

Изпълнител/група:  Lara Fabian

Превод:  английски

Език на песента:  френски

Изпълнител/група:  Lara Fabian

Език на песента:  френски

Изпълнител/група:  Geneviève Leclerc

Език на песента:  кабардино-черкезки

Изпълнител/група:  Renata Beslaneeva

Език на песента:  португалски

Изпълнител/група:  Chico Buarque

Език на песента:  френски

Изпълнител/група:  Geneviève Leclerc

Език на песента:  френски

Изпълнител/група:  Geneviève Leclerc

Език на песента:  френски

Изпълнител/група:  Geneviève Leclerc

Коментари