TWICE || Formula of Love: O+T=ᐸ3

Създадена от SLOR на 12 ноем. 2021 г. | Редактирано последно от SLOR в(ъв)/на 13 ноем. 2021
TWICE || Formula of Love: O+T=ᐸ3

Formula of Love: O+T=<3 is the third full album by South Korean girl group TWICE.
It was release on November 12, 2021.
The physical album comes in a total of 4 versions, "Study About Love", "Break It", "Explosion" and "Full of Love".

Вж. също: TWICE Discography

Езици на песента::  английски, корейски

Изпълнител/група:  TWICE

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  TWICE

Преводи:  рускитурски

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  TWICE

Езици на песента::  английски, корейски

Изпълнител/група:  TWICE

Преводи:  английскирускитурски

Езици на песента::  английски, корейски

Изпълнител/група:  TWICE

Преводи:  английскитурски

Езици на песента::  английски, корейски

Изпълнител/група:  TWICE

Превод:  руски

Езици на песента::  английски, корейски

Изпълнител/група:  TWICE

Езици на песента::  английски, корейски

Изпълнител/група:  TWICE

Преводи:  английскируски

Език на песента:  корейски

Изпълнител/група:  TWICE

Преводи:  английскируски

Езици на песента::  английски, корейски

Изпълнител/група:  TWICE

Преводи:  английскирускитурски

Езици на песента::  английски, корейски

Изпълнител/група:  TWICE

Превод:  английски

Езици на песента::  английски, корейски

Изпълнител/група:  TWICE

Езици на песента::  английски, корейски

Изпълнител/група:  TWICE

Преводи:  английскирускитурски

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  TWICE

Езици на песента::  английски, корейски

Изпълнител/група:  TWICE

Преводи:  английскируски

Език на песента:  английски

Изпълнител/група:  TWICE

Коментари