Реклама

بشنو این نی چون حکایت می‌کند [نی‌نامه] (Beshno in ney choon hekayat mikonad [Ney-nāme]) (превод на английски)

بشنو این نی چون حکایت می‌کند [نی‌نامه]

بشنو این نی چون حکایت می‌کند
از جدایی‌ها شکایت می‌کند
 
کز نیستان تا مرا ببریده‌اند
در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند
 
سینه خواهم شرحه‌شرحه از فراق
تا بگویم شرح درد اشتیاق
 
هرکسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش
 
من به هر جمعیتی نالان شدم
جفت بدحالان و خوش‌حالان شدم
 
هرکسی از ظنِّ خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من
 
سِرِّ من از نالهٔ من دور نیست
لیک چشم و گوش را آن نور نیست
 
تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
لیک کس را دید جان دستور نیست
 
آتشست این بانگ نای و نیست باد
هر که این آتش ندارد نیست باد
 
آتش عشقست کاندر نی فتاد
جوشش عشقست کاندر می فتاد
 
نی حریف هرکه از یاری برید
پرده‌هایش پرده‌های ما درید
 
همچو نی زهری و تریاقی کی دید
همچو نی دمساز و مشتاقی کی دید
 
نی حدیث راه پُرخون می‌کند
قصه‌های عشق مجنون می‌کند
 
محرم این هوش جز بی‌هوش نیست
مر زبان را مشتری جز گوش نیست
 
در غم ما روزها بیگاه شد
روزها با سوزها همراه شد
 
روزها گر رفت گو رو باک نیست
تو بمان ای آنک چون تو پاک نیست
 
هر که جز ماهی ز آبش سیر شد
هرکه بی‌روزی‌ست روزش دیر شد
 
در نیابد حال پخته هیچ خام
پس سخن کوتاه باید والسلام
 
بند بگسل باش آزاد ای پسر
چند باشی بند سیم و بند زر
 
گر بریزی بحر را در کوزه‌ای
چند گنجد قسمت یک روزه‌ای
 
کوزهٔ چشم حریصان پر نشد
تا صدف قانع نشد پر در نشد
 
هر که را جامه ز عشقی چاک شد
او ز حرص و عیب کلی پاک شد
 
شاد باش ای عشق خوش سودای ما
ای طبیب جمله علتهای ما
 
ای دوای نخوت و ناموس ما
ای تو افلاطون و جالینوس ما
 
جسم خاک از عشق بر افلاک شد
کوه در رقص آمد و چالاک شد
 
عشق جان طور آمد عاشقا
طور مست و خر موسی صاعقا
 
با لب دمساز خود گر جفتمی
همچو نی من گفتنی‌ها گفتمی
 
هر که او از هم‌زبانی شد جدا
بی‌زبان شد گرچه دارد صد نوا
 
چونک گل رفت و گلستان درگذشت
نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت
 
جمله معشوقست و عاشق پرده‌ای
زنده معشوقست و عاشق مرده‌ای
 
چون نباشد عشق را پروای او
او چو مرغی ماند بی‌پر وای او
 
من چگونه هوش دارم پیش و پس
چون نباشد نور یارم پیش و پس
 
عشق خواهد کین سخن بیرون بود
آینه غماز نبود چون بود
 
آینت دانی چرا غماز نیست
زانک زنگار از رخش ممتاز نیست
 
Публикувано от tajiktextstajiktexts в(ъв)/на нед., 13/04/2014 - 20:32
Последно редактирано от ahmad azizahmad aziz в(ъв)/на нед., 13/06/2021 - 11:44
превод на английскианглийски
Подравняване на параграфите

Listen to the reed flute as it Telling stories

Версии: #1#2#3#4
Listen to the reed flute as it telling stories
Complains of estrangement's/separations pains
 
Since from reed-bed I was detached
Men and women have moaned through my sound
 
I seek a breast shredded of separation
To explain the agony of aspiration
 
Anyone stranded from his origin
Will seek the day of his return
 
I wailed in every kind of crowd
Became paired with sad and glad
 
Each person supposed himself a friend of me
No one sought the secrets inside me
 
My secret is not far from my cry
But that light is absent from ear and eye
 
Soul is not hidden from the body
But no one is permitted to see the soul
 
This reed-flute cry is not gust
Whoever lacks this fire may turn to dust
 
It is the fire of love that echoed in reed's pine
It is the turmoil of love that flared the wine
 
The reed is consort to estranged lovers
Its melodies have shattered our covers
 
Who has seen a poison and medicine like the reed
Who has seen a passionate and companion like the reed
 
The reed speaks of blooded trail
The tales of "Majnun" lovelorn and frail
 
This conscience can only be shared with unconscious
The only buyer of tongue's goods is ear sense
 
In our sorrows days became nights
Days accompanied burning plights
 
If days have gone, say go! don't care
You remain, oh my noble beyond compare
 
Whoever is not a fish had enough of his water
One that can not earn a living, is one who has lost life
 
The state of ripe no raw will ever tell
So let's shorten the talk here and farewell
 
Break the shackles, be free oh son
Remaining in gold's bind, till when?
 
Inside a jug pouring the sea
How long it lasts? A day's quantity?
 
Greedy's eye-jar wanting more and again
Shell bear pearl, satisfied with one grain
 
For the sake of love whoever got his cloth ripped
His greed got cleansed and flaws stripped
 
Be joyful oh love, bliss is your
For all our ailments, you are the cure
 
You are the remedy for our arrogance and ego
You are our Galen and Plato
 
Through love the earthly body soared to heaven
Nimble and swift danced the mountain
 
It was love that came to Mount Sinai's soul
Made it drunk and Moses stunned and swooned
 
With my confidant's lips if I pair
Like the reed flute I would tell and declare
 
Whoever splits from his native tongue
Became tongue-tied with hundred song
 
When garden faded and roses gone
Won't hear from nightingale, nothing on
 
A lover is veil, all is Beloved
Lover is lifeless, alive is Beloved
 
How can I realize what is around me
When my beloved light is not around me
 
When he is not in love's protection
He is like a wingless bird, what an affliction!
 
Love wants these words to be revealed
What is a mirror if it concealed
 
You know why your mirror does not reflect?
Rust on the surface caused the defect
 
Благодаря!
получил/а 23 благодарности
Публикувано от art_mhz2003art_mhz2003 в(ъв)/на втор., 20/04/2021 - 20:16
Последно редактирано от art_mhz2003art_mhz2003 в(ъв)/на нед., 13/06/2021 - 11:24
Коментар от качилия текста:

Heart
24. Version by Wajma F.O., 2017

Източник на превода:
Коментари
ahmad azizahmad aziz    пон., 07/06/2021 - 06:46

متشکرم از شما و مترجمان اصلی بابت ترجمه

چند وقت پیش این ویدئو رو دیدم که ویل اسمیت یک نقل‌قول از مولانا رو می‌خونه‌. هرچند که بیشتر نقل‌قول‌هایی که از مولانا به زبان‌های دیگه‌ست، در واقع برداشت یک شخص دیگر از یک شعر مولاناست.


"Set your life on fire and seek those who fan your flams"

البته من کارشناس اشعار مولانا نیستم، ولی وقتی این ویدئو رو دیدم، این شعر مولانا در ذهنم تداعی شد

آتشست این بانگ نای و نیست باد
هر که این آتش ندارد نیست باد

محرم این هوش جز بی‌هوش نیست
مر زبان را مشتری جز گوش نیست

در نیابد حال پخته هیچ خام
پس سخن کوتاه باید والسلام

ahmad azizahmad aziz    нед., 13/06/2021 - 11:06

ترجمه‌ی زیر ادامه‌ی بالاست ظاهراً. لطفاً این‌ها را هم اضافه بفرمایید. متشکرم

Break the shackles, be free oh son
Remaining in gold's bind, till when?

Inside a jug pouring the sea
How long it lasts? A day's quantity?

Greedy's eye-jar wanting more and again
Shell bear pearl, satisfied with one grain

For the sake of love whoever got his cloth ripped
His greed got cleansed and flaws stripped

Be joyful oh love, bliss is your
For all our ailments, you are the cure

You are the remedy for our arrogance and ego
You are our Galen and Plato

Through love the earthly body soared to heaven
Nimble and swift danced the mountain

It was love that came to Mount Sinai's soul
Made it drunk and Moses stunned and swooned

With my confidant's lips if I pair
Like the reed flute I would tell and declare

Whoever splits from his native tongue
Became tongue-tied with hundred song

When garden faded and roses gone
Won't hear from nightingale, nothing on

A lover is veil, all is Beloved
Lover is lifeless, alive is Beloved

How can I realize what is around me
When my beloved light is not around me

When he is not in love's protection
He is like a wingless bird, what an affliction!

Love wants these words to be revealed
What is a mirror if it concealed

You know why your mirror does not reflect?
Rust on the surface caused the defect

Read about music throughout history