Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Текст на „Չեմ ների (Chem neri)“

  • Изпълнител/група: Maria Nalbandian ((Arabic: ماريا نالبنديان‎) (Armenian: Մարիա Նալպանտեան))
A A

Չեմ ների

(Նախերգանք).
Ինչ էլ որ լինի` մեկ է, չեմ ների...
Ինչ էլ որ լինի` մեկ է, չեմ ների...
 
(Տուն 1). (x2)
Ինչպես սիրահար մի անմեղ թռչնակ
Հավատում էի շարունակ
Որ դու լցրեցիր կյանքն իմ դատարկ
Որ սերն էիր իմ միակ
 
(Նախակրկներգ 1).
Բայց հեքիաթ էր քո սերը
Ու չար էր քո տերը
Կեղծ էին բոլոր խոսքերը
Երդումները...
 
(Կրկներգ).
Ինչ էլ որ լինի` մեկ է, չեմ ների
Թեկուզ անցնի հարյուր տարի
Քո սխալները չափից ավելի
Դարձրել են ինձ քեզ թշնամի
Ինչ էլ որ լինի` մեկ է, չեմ ների
Թեկուզ անցնի հարյուր տարի
Քո սխալները չափից ավելի
Դարձրել են ինձ քեզ թշնամի...
 
(Տուն 2).
Կարծում էի, թե քեզանից բացի
Ուրիշի համար չեմ լացի
Որ առանց քեզ երբեք էլ չեմ ապրի
Կյանքն իմ կդադարի
 
(Նախակրկներգ 2).
Հիմա եկել եմ ասեմ
Որ քեզ շնորհակալ եմ
Ես արդեն ապրել գիտեմ
Էլ մենակ չեմ...
 
(Կրկներգ)։
 
(Անցում).
Ինչ էլ որ լինի` մեկ է, չեմ ների...
Քո սխալները չափից ավելի...
 
(Կրկներգ):
 
Благодаря!
получил/а 2 благодарности
Публикувано от Gregory DavidianGregory Davidian в(ъв)/на четв., 23/12/2021 - 18:49
Коментар от качилия текста:

Transcripted into Eastern Armenian

Добавено в отговор на заявка, направена от MJ-Q8MJ-Q8

 

Maria Nalbandian: Топ 3
Моля, помогнете с превода на „Չեմ ների“
Коментари
Read about music throughout history