Karolina Gočeva - Dalečna želba (Далечна желба) (превод на Английски)

Македонски

Dalečna želba (Далечна желба)

Ако го пројдеш мојот праг еден ден
дали пак ќе ми бидеш драг како тогаш?
Ако ти кажам дека сум дала сè
Дали кон тебе ќе сум фер
Ако срце викне
Сочувај еден ден
 
О, денови тажни бројам
како да бидам твоја?
Кој ми го сокри патот?
Кажи ми, кажи, злато.
 
Можеш ли да ме сфатиш?
Времето да го вратиш?
Како да бидам твоја?
Еј, далечна желбо моја
 
Може го плаќам скапо јас својот страв
Или пак многу сонував сништа сини
Има ли љубов, принцу мој, кажи ми
Ако ти значам, тука сум
Можам да те сакам
Каде си, врне дожд
 
О, денови тажни бројам
И како да бидам твоја?
Кој ми го сокри патот?
Кажи ми, кажи, злато
 
Можеш ли да ме сфатиш?
Времето да го вратиш?
Како да бидам твоја?
Еј, далечна желбо моја
 
Ако го пројдеш мојот праг еден ден
дали пак ќе ми бидеш драг како тогаш?
Ако ти кажам дека сум дала сè
Дали кон тебе ќе сум фер
Ако срце викне
Сочувај еден ден
 
О, денови тажни бројам
И како да бидам твоја?
Кој ми го сокри патот?
Кажи ми, кажи, злато
 
Можеш ли да ме сфатиш?
времето да го вратиш?
Како да бидам твоја?
Еј, далечна желбо моја
 
О, денови тажни бројам
И како да бидам твоја?
Кој ми го сокри патот?
Кажи ми, кажи, злато
 
Можеш ли да ме сфатиш?
Времето да го вратиш?
Како да бидам твоја?
Еј, далечна желбо моја
 
О, денови тажни бројам
И како да бидам твоја?
Кој ми го сокри патот?
Кажи ми, кажи, злато
 
Пуснато от saninova77 в Срд, 07/12/2011 - 13:17
Подравни параграфите
превод на Английски

My distant desire

If you cross my doorstep one day
Would you be dear to me like you were then?
If I told you that I gave everything
Would I be fair to you?
If my heart screams
Hold on to a just one day
 
Oh, I am counting sad days
And how can I be yours?
Who covered my path to you?
Tell me, tell me, honey.
 
Can you understand me,
Turn back the time?
How can I be yours?
Hey, my distant desire
 
Maybe I 'mpaying costly for my fears
Or maybe I dreamed too many bright blue dreams
Is there love, my prince? Tell me
If I mean anything to you, I'm here
I can love you
Where are you? It's raining ...
 
Oh, I am counting sad days
And how can I be yours?
Who covered my path to you?
Tell me, tell me, honey.
 
Can you understand me,
Turn back the time?
How can I be yours?
Hey, my distant desire
 
If you cross my doorstep one day
Would you be dear to me like you were then?
If I told you that I gave everything
Would I be fair to you?
If my heart screams
Hold on to a just one day
 
Oh, I am counting sad days
And how can I be yours?
Who covered my path to you?
Tell me, tell me, honey.
 
Can you understand me,
Turn back the time?
How can I be yours?
Hey, my distant desire
 
Oh, I am counting sad days
And how can I be yours?
Who covered my path to you?
Tell me, tell me, honey.
 
Can you understand me,
Turn back the time?
How can I be yours?
Hey, my distant desire
 
Oh, I am counting sad days
And how can I be yours?
Who covered my path to you?
Tell me, tell me, honey.
 
Пуснато от saninova77 в Срд, 07/12/2011 - 13:28
Още преводи на "Dalečna želba ..."
Английскиsaninova77
Idioms from "Dalečna želba ..."
See also
Коментари